จัดอบรมสัมมนา, สถาบันฝึกอบรม,หลักสูตรการขาย, หลักสูตรการบริการ, หลักสูตรบริการ, หลักสูตรหัวหน้า, Inhouse training, public training
ฝึกอบรมการบริการฝึกอบรมการขายฝึกอบรม ทักษะ หัวหน้า ฝึกอบรม, สัมมนา , อบรมสัมมนา , จัดอบรม, จัดสัมมนา, จัดอบรมสัมมนา
อบรม สัมมนา  Inhouse training  public training   ฝึกอบรมการบริการ ฝึกอบรมการขาย ฝึกอบรมการจัดการ ฝึกอบรมหัวหน้า อบรม Public
ฝึกอบรม
 

 

เบอร์ : 086-655-6640 , 086-338-6881 หรือ 081-398-6888

อีเมล์ : bambootraining@gmail.com

 
     
 

Inhouse Training หลักสูตร ทักษะการขายสินค้าราคาแพง บริษัท acer computer จำกัด ได้เรียนเชิญ อ.ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล ไปเป็นวิทยากรอบรมให้กับพนักงานขายสินค้าหน้าร้านทั่วประเทศ จำนวน 3 รุ่น ซึ่งการอบรมวิทยากรได้เน้นจุดสำคัญของการนำเสนอขายสินค้าที่นักขายควรจะนำเสนอให้ลูกค้าเข้าใจและยอมรับถึงคุณภาพสินค้า โดยไม่ควรให้ลูกค้ายึดติดที่ราคาขายสินค้า

Inhouse Training หลักสูตร กลยุทธ์การขายสินค้า เพื่อเพิ่มยอดขาย บริษัท TCL จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายโทรทัศน์และเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ TCL ได้เรียนเชิญ อ.ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล ไปเป็นวิทยากรอบรมให้แก่พนักงานขายทั้งประเทศ โดยการอบรมวิทยากรเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะและนำเสนอการขาย เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงวิธีการนำเสนอขายที่ดี จนทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น

 
 

 

Hit Counters

 
   
        Bamboo Training เป็นสถาบันฝึกอบรมสัมมนาที่ให้บริการทั้งการอบรม Inhouse Training และ Public Training โดยเรามี ฝึกอบรมสัมมนา หลายประเภท เช่น อบรมการขาย, อบรมพนักงานขาย, อบรมเทคนิคการขาย, อบรมการขายทางโทรศัพท์หรือ Tele Sales, อบรมบริหารทีมขาย, อบรมการบริการ, อบรม Call Center, อบรมหัวหน้า, อบรมการทำงานเป็นทีม, อบรมการจัดการ, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน, อบรม Supervisor, ฝึกอบรมการบริหารงานบุคคล, อบรมการคิดสร้างสรรค์, อบรมการคิดเชิงบวก, อบรมการตลาด, Team Building, Walk Rally และสัมมนาต่างๆ นอกจากนี้เรายังมี หลักสูตรอบรม มากมายที่เป็น หลักสูตรที่พนักงานขายหรือพนักงานต่างๆ ควรจะต้องเข้า อบรม เพื่อพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง โดยเรามีทีมวิทยากรที่มากประสบการณ์และตรงกับสายงานและทักษะต่างๆ อีกทั้งยังเป็น วิทยากรที่มีคุณภาพระดับประเทศ จนเป็นที่ยอมรับขององค์กรชั้นนำมากมาย โดยการ ฝึกอบรมสัมมนา ของเรา เราเน้นการพัฒนาทักษะ โดยใช้วิธี การอบรม ที่แตกต่างและเข้าถึงทักษะผู้เข้า อบรม ในแต่ละประเภทธุรกิจจริงๆ

        อีกทั้ง บริษัทเรายังให้บริการทางด้านการเป็นที่ปรึกษาพัฒนาองค์กร, ที่ปรึกษาด้านการขาย, ที่ปรึกษาด้านการบริการ, ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคล, ที่ปรึกษาการพัฒนาบุคลากร, ที่ปรึกษาการทำ Training Road Map เป็นต้น เราการันตีได้ว่าคุณภาพเนื้อหาหลักสูตรอบรม วิทยากรและกิจกรรมของเรา โดดเด่น จนทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ในทักษะที่ต้องการรับการอบรมจริงๆ


 
อบรม Public
 
อบรมวันที่ 27/02/60 ขจัด! ข้อโต้แย้งลูกค้าเพื่อปิดการขาย (หลักสูตรนี้จะไขแนวทางการตอบข้อโต้แย้งด้วยเทคนิคการสื่อสารทางคำพูดของนักขาย) ดูรายละเอียด>>
 
อบรมวันที่ 27/03/60 Professional Selling Skills for Sales Engineer (พนักงาน Sales Engineer กับทักษะการขายอย่างมืออาชีพ) รุ่นที่ 10 ดูรายละเอียด>>
 
Best Seller!!! อบรมวันที่ 16/03/60 Professional Selling Skills ก้าวสู่การเป็นนักขายอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 20 ดูรายละเอียด>>
 
 
 
อบรมวันที่ 28/02/60 พนักงานขายหัวใจนักการตลาด ดูรายละเอียด>>
 
อบรมวันที่ 01/03/60 นักขายกับกลเม็ดขั้นสูงกับการติดตามลูกค้าและการปิดการขาย รุ่นที่ 10 ดูรายละเอียด>>
 
อบรมวันที่ 07/03/60 Beyond Customer Expectation ครองใจลูกค้าด้วยการบริการที่ลูกค้าคาดหวัง ดูรายละเอียด>>
 
 
 
อบรมวันที่ 03/03/60 เทคนิคการขายสินค้าภายใน 10 นาที ดูรายละเอียด>>
 
อบรมวันที่ 14/03/60 The Skills Sale for New Generation นักขายเจเนเรชั่นส์ใหม่กับการขายอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 6 ดูรายละเอียด>>
 
อบรมวันที่ 23/05/60 Empower fire sale skills for PC&BA ปลุกพลัง! พนักงานขายหน้าร้านให้ฮึกเหิมในการขาย ดูรายละเอียด>>
 
 
 
อบรมวันที่ 29/03/60 นักขายกับการวางแผนการติดตามและการนัดหมายลูกค้าอย่างเป็นระบบ ดูรายละเอียด>>
 
อบรมวันที่ 28/04/60 พนักงานขายกับเทคนิคการติดตามและรักษาลูกค้าเก่าอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 6 ดูรายละเอียด>>
 
อบรมวันที่ 27/04/60 Professional PC & BA เทคนิคการเพิ่มยอดขายหน้าร้าน สำหรับพนักงานขายหน้าร้าน รุ่นที่ 20 ดูรายละเอียด>>
 

 

ดูหลักสูตรทั้งหมด >>

หลักสูตรอบรม

    - ฝึกอบรมการบริการ
    - ฝึกอบรมการขาย
    - ฝึกอบรมการจัดการ
    - ฝึกอบรมหัวหน้า
    - ฝึกอบรมหลักสูตร Public

 
 
Inhouse Training ฝึกอบรมการขาย บริษัท สยามคูโบต้า จำกัด
Inhouse Training ฝึกอบรมการบริการ สำหรับทีมช่างติดตั้ง บริษัท นวพลาสติค จำกัด บริษัทในเครือ SCG
Inhouse Training ฝึกอบรมพนักงานขายทางโทรศัพท์ บริษัท สยามอภิภัณฑ์ จำกัด
Inhouse Training ฝึกอบรมพนักงานขาย บริษัท ไทยเคเค อุตสาหกรรม จำกัด

สิ่งที่ทำให้ลูกค้ามั่นใจทุกครั้งที่เลือกให้เราไปจัดอบรมให้ ก็คือ เราดำเนินการตามหลักการ CDTF คืออะไร

Customer Need
การอบรมต้องอยู่บนพื้นฐานความต้องการของลูกค้า

Design course based on target group
เนื้อหาหลักสูตรที่เสนออยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นจริงและตรงกับผู้เข้าอบรม

Training by Professional
การอบรม เราเน้นที่วิทยากรที่มีประสบการณ์และมีเทคนิคการถ่ายทอดที่ไม่เหมือนใคร กิจกรรมตรงประเด็น และที่สำคัญวิทยากรทำการบ้านแบบลงพื้นที่เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจาก สิ่งที่รับมาจริงๆ

Follow up Training
เรายังมีการติดตามหลังการอบรมให้กับบริษัทที่ต้องการให้เราวิเคราะห์พนักงาน เพื่อนำปัญหามาต่อยอดในการพัฒนาพนักงานต่อไป

 
   
 
   
 

สำหรับผู้ที่ต้องการติดต่อ/แจ้งความประสงค์เรื่องการจัดอบรม กรุณา กรอกข้อมูล อีเมล์ของท่าน โดยทางทีมงานจะได้ติดต่อกลับไปหาท่านภายใน 24 ชั่วโมง หรือ สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่เบอร์ 086-655-6640 , 086-338-6881 หรือ 081-398-6888

   

 

 

 

 
การบริการจะดีอย่างไร?
การช่วงชิงการตลาดยุคดิจิทัล
การเตรียมความพร้อมก่อนเป็น AEC
ลูกค้าเลือกใช้บริการเรา เพราะอะไร ???
  ดูทั้งหมด >>
 
   
  หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท | รายละเอียดหลักสูตร | ผลงาน | วิทยากร | ติดต่อบริษัท
 
  Copyright 2010 Bamboo Training Co., Ltd.