จัดอบรมสัมมนา, สถาบันฝึกอบรม,หลักสูตรการขาย, หลักสูตรการบริการ, หลักสูตรบริการ, หลักสูตรหัวหน้า, Inhouse training, public training
ฝึกอบรมการบริการฝึกอบรมการขายฝึกอบรม ทักษะ หัวหน้า ฝึกอบรม, สัมมนา , อบรมสัมมนา , จัดอบรม, จัดสัมมนา, จัดอบรมสัมมนา
อบรม สัมมนา  Inhouse training  public training   ฝึกอบรมการบริการ ฝึกอบรมการขาย ฝึกอบรมการจัดการ ฝึกอบรมหัวหน้า อบรม Public
ฝึกอบรม
 

 

เบอร์ : 086-655-6640 , 086-338-6881 หรือ 081-398-6888

อีเมล์ : bambootraining@gmail.com

 
     
 

Inhouse Training หลักสูตร Dealer Management การบริหารศูนย์ตัวแทนจำหน่ายสินค้า บริษัท ยันม่าร์ จำกัด ได้เรียนเชิญ อ.ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล ไปเป็นวิทยากรอบรมให้แก่พนักงานขายที่ต้องดูแลศูนย์ตัวแทนจำหน่ายสินค้าทั่วประเทศ โดยการอบรมวิทยากรได้เน้นกิจกรรม Workshop เพื่อให้พนักงานขายเข้าใจถึงแนวทางการจัดการงานต่างๆ เพื่อให้ศูนย์จำหน่ายสินค้ามีมาตรฐานด้านการทำงานและด้านการขายมากขึ้น

Inhouse Training หลักสูตร ก้าวสู่การเป็นพนักงานขายและนักบริการหน้าร้านอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2 บริษัท H&F Shoes (Thailand) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายรองเท้ายี่ห้อ Scholl ได้เรียนเชิญ อาจารย์ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล ไปเป็นวิทยากรอบรมให้แก่พนักงานขายหน้าร้านทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการอบรมรุ่นที่ 2 เพราะจากผลการอบรมรุ่นที่ 1 ที่นักขายตอบรับว่าสามารถนำไปใช้ได้จริง จนทำให้ปิดการขายได้เพิ่มขึ้น

 
 

 

Hit Counters

 
   
        Bamboo Training เป็นสถาบันฝึกอบรมสัมมนาที่ให้บริการทั้งการอบรม Inhouse Training และ Public Training โดยเรามี ฝึกอบรมสัมมนา หลายประเภท เช่น อบรมการขาย, อบรมพนักงานขาย, อบรมเทคนิคการขาย, อบรมการขายทางโทรศัพท์หรือ Tele Sales, อบรมบริหารทีมขาย, อบรมการบริการ, อบรม Call Center, อบรมหัวหน้า, อบรมการทำงานเป็นทีม, อบรมการจัดการ, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน, อบรม Supervisor, ฝึกอบรมการบริหารงานบุคคล, อบรมการคิดสร้างสรรค์, อบรมการคิดเชิงบวก, อบรมการตลาด, Team Building, Walk Rally และสัมมนาต่างๆ นอกจากนี้เรายังมี หลักสูตรอบรม มากมายที่เป็น หลักสูตรที่พนักงานขายหรือพนักงานต่างๆ ควรจะต้องเข้า อบรม เพื่อพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง โดยเรามีทีมวิทยากรที่มากประสบการณ์และตรงกับสายงานและทักษะต่างๆ อีกทั้งยังเป็น วิทยากรที่มีคุณภาพระดับประเทศ จนเป็นที่ยอมรับขององค์กรชั้นนำมากมาย โดยการ ฝึกอบรมสัมมนา ของเรา เราเน้นการพัฒนาทักษะ โดยใช้วิธี การอบรม ที่แตกต่างและเข้าถึงทักษะผู้เข้า อบรม ในแต่ละประเภทธุรกิจจริงๆ

        อีกทั้ง บริษัทเรายังให้บริการทางด้านการเป็นที่ปรึกษาพัฒนาองค์กร, ที่ปรึกษาด้านการขาย, ที่ปรึกษาด้านการบริการ, ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคล, ที่ปรึกษาการพัฒนาบุคลากร, ที่ปรึกษาการทำ Training Road Map เป็นต้น เราการันตีได้ว่าคุณภาพเนื้อหาหลักสูตรอบรม วิทยากรและกิจกรรมของเรา โดดเด่น จนทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ในทักษะที่ต้องการรับการอบรมจริงๆ


 
อบรม Public
 
อบรมวันที่ 09/02/59 คุณภาพการบริการที่ดีของทีมช่างติดตั้ง รุ่นที่ 4 ดูรายละเอียด>>
 
อบรมวันที่ 29/02/59 The Best Service mind for Customers เทคนิคเอาชนะใจลูกค้าด้วยงานบริการที่ดีเลิศ รุ่นที่ 12 ดูรายละเอียด>>
 
อบรมวันที่ 15/02/59 Professional Selling Skills ก้าวสู่การเป็นนักขายอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 18 ดูรายละเอียด>>
 
 
 
อบรมวันที่ 29/03/59 เทคนิคการติดตามลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อปิดการขาย รุ่นที่ 4 (Technical Customer Tracking to Close Sale) ดูรายละเอียด>>
 
อบรมวันที่ 01/03/59 นักขายกับการวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อการขายอย่างโดนใจลูกค้า (Sales and Customer Analytics for Sale) ดูรายละเอียด>>
 
อบรมวันที่ 26/02/59 การบริหารโครงสร้างทีมขายให้เกิดผล (Management Structure for the Sale Team) ดูรายละเอียด>>
 
 
 
อบรมวันที่ 14/03/59 การบริหารจัดการทีมขายอย่างเป็นระบบ รุ่นที่ 4 (Management of Sales Team Effectively) ดูรายละเอียด>>
 
อบรมวันที่ 01/04/59 Proactive Sales นักขายเชิงรุกกับการบุกตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย รุ่นที่ 6 ดูรายละเอียด>>
 
อบรมวันที่ 01/03/59 ทัศนคติมุมมองการมีหัวใจการเป็นเจ้าของธุรกิจของพนักงานในองค์กร ดูรายละเอียด>>
 
 
 
อบรมวันที่ 29/02/59 Presentation Techniques for Business เทคนิคการนำเสนอเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 3 ดูรายละเอียด>>
 
อบรมวันที่ 03/03/59 กลยุทธ์การเข้าถึงตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่ รุ่นที่ 4 ดูรายละเอียด>>
 
อบรมวันที่ 18/03/59 Professional PC & BA เทคนิคการเพิ่มยอดขายสินค้าหน้าร้าน สำหรับพนักงานขายหน้าร้าน รุ่นที่ 20 ดูรายละเอียด>>
 

 

ดูหลักสูตรทั้งหมด >>

หลักสูตรอบรม

    - ฝึกอบรมการบริการ
    - ฝึกอบรมการขาย
    - ฝึกอบรมการจัดการ
    - ฝึกอบรมหัวหน้า
    - ฝึกอบรมหลักสูตร Public

 
 
Inhouse Training อบรมพนักงานขายคอนโดพัทยา
Inhouse Training Blisston Hotel อบรมพนักงานขาย
Inhouse Training SCG อบรมพนักงานขาย
Inhouse Training Swarovski อบรมการบริการ

สิ่งที่ทำให้ลูกค้ามั่นใจทุกครั้งที่เลือกให้เราไปจัดอบรมให้ ก็คือ เราดำเนินการตามหลักการ CDTF คืออะไร

Customer Need
การอบรมต้องอยู่บนพื้นฐานความต้องการของลูกค้า

Design course based on target group
เนื้อหาหลักสูตรที่เสนออยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นจริงและตรงกับผู้เข้าอบรม

Training by Professional
การอบรม เราเน้นที่วิทยากรที่มีประสบการณ์และมีเทคนิคการถ่ายทอดที่ไม่เหมือนใคร กิจกรรมตรงประเด็น และที่สำคัญวิทยากรทำการบ้านแบบลงพื้นที่เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจาก สิ่งที่รับมาจริงๆ

Follow up Training
เรายังมีการติดตามหลังการอบรมให้กับบริษัทที่ต้องการให้เราวิเคราะห์พนักงาน เพื่อนำปัญหามาต่อยอดในการพัฒนาพนักงานต่อไป

 
   
 
   
 

สำหรับผู้ที่ต้องการติดต่อ/แจ้งความประสงค์เรื่องการจัดอบรม กรุณา กรอกข้อมูล อีเมล์ของท่าน โดยทางทีมงานจะได้ติดต่อกลับไปหาท่านภายใน 24 ชั่วโมง หรือ สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่เบอร์ 086-655-6640 , 086-338-6881 หรือ 081-398-6888

   

 

 

 

 
การช่วงชิงการตลาดยุคดิจิทัล
การเตรียมความพร้อมก่อนเป็น AEC
ลูกค้าเลือกใช้บริการเรา เพราะอะไร ???
ทำไม ? ต้อง แบมบู เทรนนิ่ง
  ดูทั้งหมด >>
 
   
  หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท | รายละเอียดหลักสูตร | ผลงาน | วิทยากร | ติดต่อบริษัท
 
  Copyright 2010 Bamboo Training Co., Ltd.