จัดอบรมสัมมนา, สถาบันฝึกอบรม,หลักสูตรการขาย, หลักสูตรการบริการ, หลักสูตรบริการ, หลักสูตรหัวหน้า, Inhouse training, public training
ฝึกอบรมการบริการฝึกอบรมการขายฝึกอบรม ทักษะ หัวหน้า ฝึกอบรม, สัมมนา , อบรมสัมมนา , จัดอบรม, จัดสัมมนา, จัดอบรมสัมมนา
อบรม สัมมนา  Inhouse training  public training   ฝึกอบรมการบริการ ฝึกอบรมการขาย ฝึกอบรมการจัดการ ฝึกอบรมหัวหน้า อบรม Public
ฝึกอบรม
 

 

เบอร์ : 086-655-6640 , 086-338-6881 หรือ 081-398-6888

อีเมล์ : bambootraining@gmail.com

 
     
 

อบรม Inhouse Training หลักสูตร บุคลิกภาพและมาตรฐานที่ดีในงานบริการ กลุ่มบริษัทในเครือสหพัฒนพิบูลจำกัด ได้เรียนเชิญอาจารย์ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล ไปเป็นวิทยากรอบรมให้แก่พนักงานที่ต้องบริการลูกค้า โดยการอบรมเน้นการฝึกปฏิบัติมารยาทในงานบริการ ตลอดจนปลูกฝังเรื่องมาตรฐานที่ดีของงานบริการที่งานบริการต้องมอบให้แก่ลูกค้า

อบรม Inhouse Training หลักสูตร ปลุกพลังการขายให้ฮึดสู้ ! ให้พนักงานขายหน้าร้าน บริษัทจำหน่ายปากกา Parker ในห้างสรรพสินค้า ได้เรียนเชิญอาจารย์ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล ไปเป็นวิทยากรบรรยาย โดยการอบรมวิทยากรเน้นการปลุกพลังนักขายและการเข้าใจวิธีการขายสินค้าอย่างมืออาชีพ

 
 

 

Hit Counters

 
   
        Bamboo Training เป็นสถาบันฝึกอบรมสัมมนาที่ให้บริการทั้งการอบรม Inhouse Training และ Public Training โดยเรามี ฝึกอบรมสัมมนา หลายประเภท เช่น อบรมการขาย, อบรมพนักงานขาย, อบรมเทคนิคการขาย, อบรมการขายทางโทรศัพท์หรือ Tele Sales, อบรมบริหารทีมขาย, อบรมการบริการ, อบรม Call Center, อบรมหัวหน้า, อบรมการทำงานเป็นทีม, อบรมการจัดการ, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน, อบรม Supervisor, ฝึกอบรมการบริหารงานบุคคล, อบรมการคิดสร้างสรรค์, อบรมการคิดเชิงบวก, อบรมการตลาด, Team Building, Walk Rally และสัมมนาต่างๆ นอกจากนี้เรายังมี หลักสูตรอบรม มากมายที่เป็น หลักสูตรที่พนักงานขายหรือพนักงานต่างๆ ควรจะต้องเข้า อบรม เพื่อพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง โดยเรามีทีมวิทยากรที่มากประสบการณ์และตรงกับสายงานและทักษะต่างๆ อีกทั้งยังเป็น วิทยากรที่มีคุณภาพระดับประเทศ จนเป็นที่ยอมรับขององค์กรชั้นนำมากมาย โดยการ ฝึกอบรมสัมมนา ของเรา เราเน้นการพัฒนาทักษะ โดยใช้วิธี การอบรม ที่แตกต่างและเข้าถึงทักษะผู้เข้า อบรม ในแต่ละประเภทธุรกิจจริงๆ

        อีกทั้ง บริษัทเรายังให้บริการทางด้านการเป็นที่ปรึกษาพัฒนาองค์กร, ที่ปรึกษาด้านการขาย, ที่ปรึกษาด้านการบริการ, ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคล, ที่ปรึกษาการพัฒนาบุคลากร, ที่ปรึกษาการทำ Training Road Map เป็นต้น เราการันตีได้ว่าคุณภาพเนื้อหาหลักสูตรอบรม วิทยากรและกิจกรรมของเรา โดดเด่น จนทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ในทักษะที่ต้องการรับการอบรมจริงๆ


 
อบรม Public
 
อบรมวันที่ 12/09/57 Service Standard for AEC มาตรฐานในงานบริการเมื่อประเทศต้องเข้าสู่ AEC ดูรายละเอียด>>
 
Hot Hit ! อบรมวันที่ 26/09/57 Professional Selling Skills ก้าวสู่การเป็นนักขายอย่างมืออาชีพ ดูรายละเอียด>>
 
อบรมวันที่ 02/10/57 เทคนิคการสื่อสารประสานงานอย่างสร้างสรรค์ในการทำงาน ดูรายละเอียด>>
 
 
 
Hit! อบรมวันที่ 03/10/57 Coaching for Sales Leader สอนพนักงานให้เป็นผู้ฝึกสอนด้านการขาย ดูรายละเอียด>>
 
อบรมวันที่ 16/09/57 Dealer Management การบริหารผู้แทนจำหน่ายอย่างมืออาชีพ ดูรายละเอียด>>
 
Best Sellers!!! อบรมทุกวันเสาร์ของเดือนกันยายน 2557 คัมภีร์การบริหารจัดการงานขาย ดูรายละเอียด>>
 
 
 
อบรมวันที่ 30/09/57 เทคนิคการเพิ่มยอดขายสินค้าเมื่อสภาวะการณ์ตลาดไม่ดี ดูรายละเอียด>>
 
อบรมวันที่ 12/09/57 Customer Complain Management เทคนิคการจัดการลูกค้าที่มีอารมณ์โกรธ ดูรายละเอียด>>
 
อบรมวันที่ 23/09/57 สุนทรียศาสตร์เพื่อการทำงานอย่างมีความสุข ดูรายละเอียด>>
 
 
 
อบรมวันที่ 03/09/57 Empower fire sale skills for PC&BA ปลุกพลัง! จุดไฟหัวใจพนักงานขาย PC & BA ดูรายละเอียด>>
 
อบรมวันที่ 01/10/57 Positive Thinking การคิดเชิงบวกเพื่อพัฒนาตนเองและงานอย่างสร้างสรรค์ ดูรายละเอียด>>
 
อบรมวันที่ 27/10/57 Teamwork of Excellence การทำงานเชิงรุกเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของงาน ดูรายละเอียด>>
 

 

ดูหลักสูตรทั้งหมด >>

หลักสูตรอบรม

    - ฝึกอบรมการบริการ
    - ฝึกอบรมการขาย
    - ฝึกอบรมการจัดการ
    - ฝึกอบรมหัวหน้า
    - ฝึกอบรมหลักสูตร Public

 
 
Inhouse Training Swarovski อบรมการบริการ
Inhouse Training กรมสรรพสามิต อบรมการบริการ
Inhouse Training รองเท้า Converse อบรมการขายหน้าร้าน
Inhouse Training Tele Info Media อบรมหัวหน้า Call Center

สิ่งที่ทำให้ลูกค้ามั่นใจทุกครั้งที่เลือกให้เราไปจัดอบรมให้ ก็คือ เราดำเนินการตามหลักการ CDTF คืออะไร

Customer Need
การอบรมต้องอยู่บนพื้นฐานความต้องการของลูกค้า

Design course based on target group
เนื้อหาหลักสูตรที่เสนออยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นจริงและตรงกับผู้เข้าอบรม

Training by Professional
การอบรม เราเน้นที่วิทยากรที่มีประสบการณ์และมีเทคนิคการถ่ายทอดที่ไม่เหมือนใคร กิจกรรมตรงประเด็น และที่สำคัญวิทยากรทำการบ้านแบบลงพื้นที่เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจาก สิ่งที่รับมาจริงๆ

Follow up Training
เรายังมีการติดตามหลังการอบรมให้กับบริษัทที่ต้องการให้เราวิเคราะห์พนักงาน เพื่อนำปัญหามาต่อยอดในการพัฒนาพนักงานต่อไป

 
   
 
   
 

สำหรับผู้ที่ต้องการติดต่อ/แจ้งความประสงค์เรื่องการจัดอบรม กรุณากรอกข้อมูล-อีเมล์ของท่าน โดยทางทีมงานจะได้ติดต่อกลับไปหาท่านภายใน 24 ชั่วโมง หรือ สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่เบอร์ 086-655-6640 , 086-338-6881 หรือ 081-398-6888

ชื่อ - นามสกุล *
เบอร์โทร.
อีเมล์ *
เรื่อง *
รายละเอียด *

 

 

 

 
การช่วงชิงการตลาดยุคดิจิทัล
การเตรียมความพร้อมก่อนเป็น AEC
ลูกค้าเลือกใช้บริการเรา เพราะอะไร ???
ทำไม ? ต้อง แบมบู เทรนนิ่ง
  ดูทั้งหมด >>
 
   
  หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท | รายละเอียดหลักสูตร | ผลงาน | วิทยากร | ติดต่อบริษัท
 
  Copyright 2010 Bamboo Training Co., Ltd.