จัดอบรมสัมมนา, สถาบันฝึกอบรม,หลักสูตรการขาย, หลักสูตรการบริการ, หลักสูตรบริการ, หลักสูตรหัวหน้า, Inhouse training, public training
ฝึกอบรมการบริการฝึกอบรมการขายฝึกอบรม ทักษะ หัวหน้า ฝึกอบรม, สัมมนา , อบรมสัมมนา , จัดอบรม, จัดสัมมนา, จัดอบรมสัมมนา
อบรม สัมมนา  Inhouse training  public training   ฝึกอบรมการบริการ ฝึกอบรมการขาย ฝึกอบรมการจัดการ ฝึกอบรมหัวหน้า อบรม Public
ฝึกอบรม
 

 

เบอร์ : 086-655-6640 , 086-338-6881 หรือ 081-398-6888

อีเมล์ : bambootraining@gmail.com

 
     
 

Inhouse Training หลักสูตร ปลุกพลัง!! พนักงานขายให้เชื่อมั่นต่อการขายสินค้า บริษัท พิดีไลต์ แบมโก จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์เพื่องานก่อสร้างสมบูรณ์แบบ ได้เรียนเชิญ อ.ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล ไปเป็นวิทยากรการอรมด้านการขายให้แก่พนักงานขาย ซึ่งการอบรมเต็มเปี่ยมไปด้วยความเข้มข้นของทักษะการขายในสิ่งที่นักขายมิอาจมองข้ามได้ โดยวิทยากรจะชี้จุดที่นักขายต้องพัฒนาในทักษะการขาย

Inhouse Training หลักสูตร ปลุกพลังยอดนักขาย รุ่นที่ 1 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายรถบรรทุกสินค้า ได้เรียนเชิญอาจารย์ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล ไปเป็นวิทยากรอบรมทักษะด้านการขายให้แก่พนักงานขายจากผู้แทนจำหน่ายสินค้าทั่วประเทศ จำนวน 250 ท่าน โดยการอบรมเน้นฝึกการนำเสนอขาย การตอบข้อโต้แย้ง เพื่อให้ลูกค้ายอมรับในคุณภาพของสินค้า

 
 

 

Hit Counters

 
   
        Bamboo Training เป็นสถาบันฝึกอบรมสัมมนาที่ให้บริการทั้งการอบรม Inhouse Training และ Public Training โดยเรามี ฝึกอบรมสัมมนา หลายประเภท เช่น อบรมการขาย, อบรมพนักงานขาย, อบรมเทคนิคการขาย, อบรมการขายทางโทรศัพท์หรือ Tele Sales, อบรมบริหารทีมขาย, อบรมการบริการ, อบรม Call Center, อบรมหัวหน้า, อบรมการทำงานเป็นทีม, อบรมการจัดการ, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน, อบรม Supervisor, ฝึกอบรมการบริหารงานบุคคล, อบรมการคิดสร้างสรรค์, อบรมการคิดเชิงบวก, อบรมการตลาด, Team Building, Walk Rally และสัมมนาต่างๆ นอกจากนี้เรายังมี หลักสูตรอบรม มากมายที่เป็น หลักสูตรที่พนักงานขายหรือพนักงานต่างๆ ควรจะต้องเข้า อบรม เพื่อพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง โดยเรามีทีมวิทยากรที่มากประสบการณ์และตรงกับสายงานและทักษะต่างๆ อีกทั้งยังเป็น วิทยากรที่มีคุณภาพระดับประเทศ จนเป็นที่ยอมรับขององค์กรชั้นนำมากมาย โดยการ ฝึกอบรมสัมมนา ของเรา เราเน้นการพัฒนาทักษะ โดยใช้วิธี การอบรม ที่แตกต่างและเข้าถึงทักษะผู้เข้า อบรม ในแต่ละประเภทธุรกิจจริงๆ

        อีกทั้ง บริษัทเรายังให้บริการทางด้านการเป็นที่ปรึกษาพัฒนาองค์กร, ที่ปรึกษาด้านการขาย, ที่ปรึกษาด้านการบริการ, ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคล, ที่ปรึกษาการพัฒนาบุคลากร, ที่ปรึกษาการทำ Training Road Map เป็นต้น เราการันตีได้ว่าคุณภาพเนื้อหาหลักสูตรอบรม วิทยากรและกิจกรรมของเรา โดดเด่น จนทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ในทักษะที่ต้องการรับการอบรมจริงๆ


 
อบรม Public
 
Hot!!! Hit!!! เหลืออีก 6 ที่ อบรมวันที่ 23/09/58 Service mind กับการยกระดับคุณภาพงานบริการให้ดีเลิศ รุ่นที่ 18 ดูรายละเอียด>>
 
อบรมวันที่ 25/09/58 Professional Sales Skills ก้าวสู่การเป็นนักขายมืออาชีพตัวจริง รุ่นที่ 15 ดูรายละเอียด>>
 
อบรมวันที่ 22/09/58 กลเม็ดเทคนิคทักษะการขายสินค้าทางโทรศัพท์ Telesales Techniques for High Profit รุ่นที่ 12 ดูรายละเอียด>>
 
 
 
อบรมวันที่ 02/10/58 Sales Skills for Production Order เทคนิคการนำเสนอขายสินค้าที่ต้องสั่งผลิต ดูรายละเอียด>>
 
อบรมวันที่ 13/10/58 คุณภาพการบริการหลังการขายจากทีมงานมืออาชีพ (Effectiveness for After Sale Service Team) รุ่นที่ 3 ดูรายละเอียด>>
 
อบรมวันที่ 17/09/58 กลเม็ดขั้นสูงกับการติดตามลูกค้าและการปิดการขาย รุ่นที่ 10 ดูรายละเอียด>>
 
 
 
Hit !! อบรมวันที่ 11/09/58 เทคนิคการเพิ่มยอดขายสินค้าเมื่อสภาวะการณ์ตลาดไม่ดี รุ่นที่ 7 ดูรายละเอียด>>
 
อบรมวันที่ 29/09/58 Coaching for Call Center Team การควบคุมทีม Call Center อย่างมีประสิทธิภาพ ดูรายละเอียด>>
 
อบรมวันที่ 30/09/58 Awareness with the organization ปลูกจิตสำนึกรักองค์กรให้ยั่งยืน รุ่นที่ 12 ดูรายละเอียด>>
 
 
 
HOT!!! อบรมวันที่ 30/10/58 พัฒนาคุณภาพและทักษะการให้บริการของทีมช่าง รุ่นที่ 8 ดูรายละเอียด>>
 
อบรมวันที่ 09/10/58 Beyond Customer Expectation ครองใจลูกค้าด้วยการบริการที่ลูกค้าคาดหวัง ดูรายละเอียด>>
 
อบรมวันที่ 02/09/58 Empower fire sale skills for PC&BA ปลุกพลัง! หัวใจให้เป็นสุดยอดพนักงานขายหน้าร้านที่ประสบความสำเร็จ รุ่นที่ 25 ดูรายละเอียด>>
 

 

ดูหลักสูตรทั้งหมด >>

หลักสูตรอบรม

    - ฝึกอบรมการบริการ
    - ฝึกอบรมการขาย
    - ฝึกอบรมการจัดการ
    - ฝึกอบรมหัวหน้า
    - ฝึกอบรมหลักสูตร Public

 
 
Inhouse Training อบรมพนักงานขายคอนโดพัทยา
Inhouse Training Blisston Hotel อบรมพนักงานขาย
Inhouse Training SCG อบรมพนักงานขาย
Inhouse Training Swarovski อบรมการบริการ

สิ่งที่ทำให้ลูกค้ามั่นใจทุกครั้งที่เลือกให้เราไปจัดอบรมให้ ก็คือ เราดำเนินการตามหลักการ CDTF คืออะไร

Customer Need
การอบรมต้องอยู่บนพื้นฐานความต้องการของลูกค้า

Design course based on target group
เนื้อหาหลักสูตรที่เสนออยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นจริงและตรงกับผู้เข้าอบรม

Training by Professional
การอบรม เราเน้นที่วิทยากรที่มีประสบการณ์และมีเทคนิคการถ่ายทอดที่ไม่เหมือนใคร กิจกรรมตรงประเด็น และที่สำคัญวิทยากรทำการบ้านแบบลงพื้นที่เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจาก สิ่งที่รับมาจริงๆ

Follow up Training
เรายังมีการติดตามหลังการอบรมให้กับบริษัทที่ต้องการให้เราวิเคราะห์พนักงาน เพื่อนำปัญหามาต่อยอดในการพัฒนาพนักงานต่อไป

 
   
 
   
 

สำหรับผู้ที่ต้องการติดต่อ/แจ้งความประสงค์เรื่องการจัดอบรม กรุณา กรอกข้อมูล อีเมล์ของท่าน โดยทางทีมงานจะได้ติดต่อกลับไปหาท่านภายใน 24 ชั่วโมง หรือ สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่เบอร์ 086-655-6640 , 086-338-6881 หรือ 081-398-6888

   

 

 

 

 
การช่วงชิงการตลาดยุคดิจิทัล
การเตรียมความพร้อมก่อนเป็น AEC
ลูกค้าเลือกใช้บริการเรา เพราะอะไร ???
ทำไม ? ต้อง แบมบู เทรนนิ่ง
  ดูทั้งหมด >>
 
   
  หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท | รายละเอียดหลักสูตร | ผลงาน | วิทยากร | ติดต่อบริษัท
 
  Copyright 2010 Bamboo Training Co., Ltd.