หน้าแรก > ข่าวสารและกิจกรรม > Inhouse Training ฝึกอบรมพนักงานขาย บริษัท ไทยเคเค อุตสาหกรรม จำกัด

 

 
Inhouse Training ฝึกอบรมพนักงานขาย บริษัท ไทยเคเค อุตสาหกรรม จำกัด

 

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 บริษัท ไทเคเค อุตสาหกรรม จำกัด ได้เรียนเชิญ อาจารย์ ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล ไปเป็นวิทยากรอบรมให้แก่พนักงานขาย หลักสูตร สร้างพลังบุคลิกภาพที่ดีให้แก่พนักงานขาย


โดยการอบรมเน้นการฝึกมารยาทการเป็นนักขายที่ดี เมื่อต้องเข้าพบลูกค้าและบุคลิกภาพต่างๆ ของการเป็นนักขายที่ดี

บริษัท แบมบู เทรนนิ่ง จำกัด

 

 

 

 


 

 

 
   
  หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท | รายละเอียดหลักสูตร | ผลงาน | วิทยากร | ติดต่อบริษัท
 
  Copyright 2010 Bamboo Training Co., Ltd.