Inhouse Training หลักสูตร ก้าวสู่การเป็นพนักงานขายอย่างมืออาชีพ สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

โครงการแกรนด์วัลเลย์ พัทยา ได้เรียนเชิญ อ.ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล ไปเป็นวิทยากรอบรมให้กับพนักงานขายบ้าน เพื่อเสริมเทคนิควิธีการนำเสนอขายให้แก่พนักงานขายสามารถนำเสนอขายได้อย่างน่าสนใจมากขึ้น โดยตลอดการอบรมเน้นการฝึกปฏิบัติจริง ลึกถึงแก่นการขาย
  หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท | รายละเอียดหลักสูตร | ผลงาน | วิทยากร | ติดต่อบริษัท
 
  Copyright 2010 Bamboo Training Co., Ltd.