Inhouse Training หลักสูตร ก้าวสู่การเป็นพนักงานขายหน้าร้านมืออาชีพ รุ่นที่ 22

บริษัท JIB Computer จำกัด ได้เรียนเชิญ อาจารย์ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล ไปเป็นวิทยากรอบรมให้แก่พนักงานขายหน้าร้านทั่วประเทศ นับเป็นการอบรมอีกหนึ่งครั้ง ที่ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้แบบเน้นๆและแน่นๆ จากท่านวิทยากร
  หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท | รายละเอียดหลักสูตร | ผลงาน | วิทยากร | ติดต่อบริษัท
 
  Copyright 2010 Bamboo Training Co., Ltd.