หน้าแรก > บทสัมภาษณ์ > การเตรียมความพร้อมก่อนเป็น AEC

 
การเตรียมความพร้อมก่อนเป็น AEC

 

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

ไม่ได้มาเขียนบทความนานเลย เพราะ ว่าติดปัญหาเรื่องเวลาในการมานั่งเขียนบทความ บางครั้งการไปบรรยายมาหลายๆ ที่แล้วพอมีเวลาเป็นของตัวเองก็อยากจะพักบ้าง แต่ก็ไม่ได้อีก คิดถึงผู้อ่านทุกท่านเลยขอมานั่งเขียนเรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนเป็น AEC

กระแสเรื่อง AEC นี้มีมานานแล้ว เพียงแต่เมื่อใกล้ถึงปี 2558 เข้ามาทุกทีมีหลายองค์กรเริ่มที่จะหันมาสนใจและให้ความสำคัญมากขึ้น วันนี้ผมเองจึงขอแนะนำว่าองค์กรต้องเตรียมอะไรบ้างในการเข้าสู่ AEC

1 นโยบายและวิสัยทัศย์ขององค์กร (Policy & Vision)

เรื่องนโยบายขององค์กรต้องมีความชัดเจนทั้งแผนการตลาด แผนการขาย และทิศทางการลงทุนต่างๆ เพราะ เมื่อต่างชาติเข้ามมาบ้านเรามากขึ้น ความชัดเจนเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่เขาจะมองว่าบริษัทของคุณเป็นองค์กรที่เขาเองควรจะเป็นลูกค้า คู่ค้า ด้วยกันหรือไม่

2 การพัฒนาบุคลากร (Human Development)

การพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรทางฝ่ายฝึกอบรมต้อมีการจัดทำแผนที่ชัดเจนและเป็นการอบรมทั่เข้าถึงทักษะการทำงานของพนักงานอย่างแท้จริง ตลอดจนต้องมีความสม่ำเสมอในการจัดอบรมให้แก่พนักงานอยู่อย่างต่อเนื่อง เพราะ การพัฒนาทักษะ ความรู้และความสามารถเป็นสิ่งจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ต่างชาติเขาให้ความสำคัญมาก

3 ระบบธรรมาภิบาล (Goodgovernance)

ความโปร่งใสภายในการดำเนินธุรกิจ เป็นสิ่งที่ต่างชาติให้ความสำคัญที่สุด เพราะ ทุกระบบ ทุกขั้นตอนต้องเป็นสิ่งที่สามารถตรวจสอบและเห็นความโปร่งใสชัดเจน ไม่มมีอะไรแอบแฝง

4 นวัตกรรมและการคิดสร้างสรรค์ (Innovation & Creation)

พนักงานในระบบไม่ว่าจะเป็นพนักงานด้านการตลาด ด้านการขาย จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นการทำงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนรูปแบบการบริการ และระบบขั้นตอนการให้บริการจะต้องมีความสะดวกรวดเร็ว หรือ Service Level Agreement (SLA) ต้องชัดเจน

5 การติดตามลูกค้า (Follow up)

การติดตามลูกค้าต้องมีการกำหนดแผนการติดตามลูกค้าที่ชัดเจน ทั้งด้านการบริการและการขาย ทำให้ลูกค้าเห็นว่าเราเองสนใจและใส่ใจลูกค้ามากขึ้นอย่างไร แต่การจะติดตามลูกค้าได้นี้นั้นสิ่งสำคัญ คือ องค์กรต้องมีฐานข้อมูลลูกค้า (Customer Data Base)

สิ่งที่ผมนำเสนอมานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากสิ่งที่ผมพบและศึกษามา คราวหน้าเราจะมากล่าวถึงรายละเอียดเพิ่มเติมว่ากลยุทธ์ของการสร้างการบริการและการตลาดจะเป็นอย่างไร

อ.สุทธิพันธุ์ เตชะสันต์กุล

 

 

 

 


 

 

 
   
  หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท | รายละเอียดหลักสูตร | ผลงาน | วิทยากร | ติดต่อบริษัท
 
  Copyright 2010 Bamboo Training Co., Ltd.