หน้าแรก > บทสัมภาษณ์ > การช่วงชิงการตลาดยุคดิจิทัล

 
การช่วงชิงการตลาดยุคดิจิทัล

 

ปัจจุบันนี้เป็นยุคที่การตลาดต้องมีการแข่งขันกันมากขึ้น เพราะ พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก และโดยเฉพาะเราจะเห็นได้ว่า ยุคนี้เป็นยุคที่ข้อมูลข่าวสารสามารถผ่านทางเทคโนโลยีเร็วมากขึ้น

ดังนั้น การตลาดที่ผมเห็นว่ามาเร็วมาก คือ การตลาดผ่านทางสื่อดิจิทัล เพราะ ผู้บริโภคจะสืบค้นข้อมูลหรือ Content ผ่านทางดิจิทัลมากขึ้น ทำให้ข้อมูลต่างๆ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเร็วมากขึ้น

องค์กรหรือธุรกิจจึงต้องวางแนวทางหรือกลยุทธ์ในการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายในส่วนนี้มากขึ้น การลงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าหรือการบริการ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจในสินค้าเป็นสิ่งที่ทีมการตลาดต้องลงรายละเอียดให้น่าสนใจมากขึ้น การที่ผู้บริโภคศึกษาข้อมูลเบื้องต้นผ่านทางเทคโนโลยีนั้นเป็นพฤติกรรมที่ต้องการหาความเชื่อมั่นทั้งตัวสินค้าและองค์กรมากขึ้น

โดยสรุปแล้ว การตลาดต้องลงรายละเอียด Content ต่างๆ หรือสร้างสรรค์ปั้นแต่ง Content ขององค์กรต้องชัดเจนและมีความน่าสนใจ เพื่อให้ผู้บริโภคเมื่อเห็นแล้วเกิดความสนใจและติดตาม เพื่อซื้อหรือใช้บริการของเรา

ผมขอฝากข้อคิดให้ทุกท่าน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการการตลาด การขายและการบริการ คือ

สร้างสรรค์ Content เติมเต็มรายละเอียด ปรับปรุงบริการ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างรวดเร็ว

อ.สุทธิพันธุ์ เตชะสันต์กุล

 

 

 

 


 

 

 
   
  หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท | รายละเอียดหลักสูตร | ผลงาน | วิทยากร | ติดต่อบริษัท
 
  Copyright 2010 Bamboo Training Co., Ltd.