หน้าแรก > บทสัมภาษณ์ > การบริการจะดีอย่างไร?

 
การบริการจะดีอย่างไร?

 

หลายองค์กรคงเข้าใจเรื่องการบริการว่ามีความสำคัญต่อการสร้างความประทับใจลูกค้า แต่สิ่งที่องค์กรไม่ควรจะมองข้ามเรื่องคุณภาพการบริการนั่นคือ องค์ประกอบของการบริการที่จะทำให้การบริการมีคุณภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการบริการ ได้แก่

1. พนักงาน (People)

2. ระบบขั้นตอนการทำงานภายในองค์กร (Process)

3. สถานที่หรือสภาพแวดล้อมในการบริการ (Phisical Evidence)

ทั้ง 3 องค์ประกอบข้างต้นล้วนเป็นสิ่งที่องค์กรหรือธุรกิจต้องให้ความสำคัญทั้งสิ้น แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของธุรกิจที่แต่ละองค์กรดำเนินการอยู่ด้วย เช่น หากธุรกิจที่ต้องอาศัยหน้าร้านในการขายหรือการให้บริการลูกค้า ธุรกิจของนั้นจะต้องมีครบทั้ง 3 องค์ประกอบ คือต้องมี พนักงาน (People) ระบบขั้นตอนการทำงานภายในองค์กร (Process) และสถานที่หรือสภาพแวดล้อมในการบริการ (Phisical Evedence)

แต่หากธุรกิจที่ไม่ต้องอาศัยหน้าร้านในการขายหรือการให้บริการ ธุรกิจนั้นต้องมี 2 องค์ประกอบ นั่นคือ พนักงาน (People) และ ระบบขั้นตอนการทำงานภายในองค์กร (Process)

โดยสิ่งที่จะทำให้ลูกค้าสัมผัสได้ว่า องค์กรคุณสามารถสร้างความมั่นใจในระยะยางได้หรือไม่นั้น นั่นคือ องค์กรคุณต้องมี มาตรฐานการบริการ (Service Standard)


ส่วนคราวหน้าคุณผู้อ่านติดตามเรื่องมาตรฐานในการให้บริการลูกค้าที่ดีต้องเป็นอย่างไร

อ.ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล

 

 

 

 


 

 

 
   
  หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท | รายละเอียดหลักสูตร | ผลงาน | วิทยากร | ติดต่อบริษัท
 
  Copyright 2010 Bamboo Training Co., Ltd.