หน้าแรก > บทสัมภาษณ์ > ยุคแห่งความสำคัญของการบริการ

 
ยุคแห่งความสำคัญของการบริการ

 

การดำเนินธุรกิจในยุคนี้นับว่าเป็นยุคที่ไม่ใช่แข่งขันกันเพียงด้านคุณภาพสินค้าเท่านั้น เพราะลูกค้าในยุคนี้นับว่ามีความต้องการที่มากขึ้น และมีความคาดหวังที่มากขึ้นหากเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมา 

องค์กรหลายองค์กรจึงต้องเรียนรู้และปรับกลยุทธ์ให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการที่แท้จริงจากลูกค้า

แล้วอะไรล่ะที่เป็นสิ่งที่ลูกค้าเรียกร้องภายในใจแต่พนักงานหรือองค์กรมักจะมองข้าม นั่นก็คือ “การบริการ” เพราะการบริการเป็นสิ่งที่ลูกค้าสามารถสัมผัสได้ในยามที่มีการติดต่อ โดยสัมผัสได้ทั้งจากตัวพนักงานหรือระบบการบริการขององค์กร 

การบริการที่กล่าวมาอย่ามองเพียงแค่ว่าธุรกิจจะต้องดำเนินธุรกิจด้านการบริการเท่านั้น จึงจะให้ความสำคัญกับการบริการได้ แต่อยากให้มองกลับว่าแล้วจุดไหนล่ะที่องค์กรจะต้องสร้างการบริการที่ดีให้เกิดขึ้นกับลูกค้าหรือผู้มาติดต่อให้ได้ เช่น การบริการทางโทรศัพท์ระหว่างที่พนักงานสนทนากับลูกค้าทางโทรศัพท์ การบริการเมื่อมีผู้มาติดต่อที่บริษัท การบริการเมื่อต้องออกไปพบลูกค้าหรือการบริการภายในบริษัทกันเองระหว่างหน่วยงานก็ถือว่าเป็นการบริการทั้งสิ้น

แล้วหากถามว่าแล้วองค์กรได้อะไรจากการที่เราทำการบริการได้ดี แน่อน เมื่อบริการดีลูกค้าติดใจ หวนกลับมาหาเราอีก ลูกค้าบอกต่อโอกาสลูกค้าใหม่ก็มาอีก ความจงรักภักดีต่อตราสินค้าก็เกิดขึ้น ฐานลูกค้ามากขึ้น รายได้มากขึ้น ผลประกอบการย่อมดีตามไปด้วย 

ประโยชน์ของการบริการจะเห็นว่าล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่องค์กรต้องการทั้งสิ้น เพียงแต่เราหรือองค์กรมักจะมองข้ามไปเหมือนอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นหรือไม่อย่างนี้ต้องลองพิจารณาเองแล้วล่ะครับ

อ.สุทธิพันธุ์ เตชะสันต์กุล

 

 

 

 


 

 

 
   
  หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท | รายละเอียดหลักสูตร | ผลงาน | วิทยากร | ติดต่อบริษัท
 
  Copyright 2010 Bamboo Training Co., Ltd.