หน้าแรก > บทสัมภาษณ์ > ระบบการติดตามลูกค้าสำคัญอย่างไร

 
ระบบการติดตามลูกค้าสำคัญอย่างไร

 

การบริการเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทุกคนไม่สามารถปฏิเสธได้ แต่การที่จะบริการให้ลูกค้าเข้าใจว่า เราใส่ใจลูกค้ามากน้อยเพียงใดนั้นเป็นสิ่งที่องค์กรต้องแสดงให้ลูกค้าเห็น  และที่สำคัญที่สามารถบ่งบอกให้ลูกค้าทราบได้ว่าองค์กรใส่ใจและให้ความสำคัญหรือไม่นั้น ลูกค้าจะดูที่ระบบการติดตามลูกค้า

ดังนั้น ระบบและวิธีการติดตามลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับยุคนี้เป็นอย่างมาก ระยะเวลาห่างกันเท่าใดที่เราต้องติดต่อและวัตถุประสงค์ของการติดต่อลูกค้าต้องติดต่อเพื่ออะไร

สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่องค์กรต้องมีการกำหนดให้ชัดเจน เพราะการติดตามลูกค้าที่ดีถือว่าเป็น CRM (Customer Relationship Management) อย่างหนึ่ง องค์กรใดที่ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ ย่อมส่งผลต่อภาพลักษณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับลูกค้า และยอดขายโดยรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ระบบการติดตามและวิธีการติดตามลูกค้าที่ดีนั้นจะเป็นอย่างไร เอาไว้คราวหน้า เราจะมาบอกเล่าสู่กันฟัง เพื่อให้ท่านเห็นวิธีการที่สามารถนำไปใช้ได้ในงาน

ห้ามพลาดนะครับ !!!!

อ.สุทธิพันธุ์ เตชะสันต์กุล

 

 

 

 


 

 

 
   
  หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท | รายละเอียดหลักสูตร | ผลงาน | วิทยากร | ติดต่อบริษัท
 
  Copyright 2010 Bamboo Training Co., Ltd.