In House Traning

หลักสูตรฝึกอบรม : การขาย


SA1099(หลักสูตรใหม่แนะนำ) นักขายยุคใหม่กับการทำ CRM & CEM เพื่อเพิ่มยอดขาย
SA1048(หลักสูตรใหม่แนะนำ) กลยุทธ์การขาย สำหรับการขายแบบ B2B
Code
Course
Staff
Manager
SAM4001 การบริหารจัดการทีมขายอย่างเป็นระบบ รุ่นที่ 8 (Management of Sales Team Effectively)
PC5001บุคลิกภาพสำหรับพนักงานขายหน้าร้าน (Personality for PC & BA)
SA9909ก้าวสู่การเป็นนักขายอย่างมืออาชีพ (Professional Selling Skills)
PC5001Professional PC & BA เทคนิคการเพิ่มยอดขายหน้าร้าน สำหรับพนักงานขายหน้าร้าน
SA1007Sale Negotiation Techniques กลเม็ดเทคนิคเจรจาต่อรองในงานขาย
SA1010พนักงานขายกับเทคนิคการติดตามและรักษาลูกค้าเก่าอย่างมีประสิทธิภาพ
SA1005การโน้มน้าวและการขจัดคำปฏิเสธลูกค้าเพื่อปิดการขาย
SA1011ขจัด! ข้อโต้แย้งลูกค้าเพื่อปิดการขาย
SA1015เทคนิคการเพิ่มยอดขายสินค้าเมื่อสภาวะการณ์ตลาดไม่ดี
SA1016กลยุทธ์การขายสินค้าระดับพรีเมี่ยม
SA1001Professional Selling Skills Project โครงการก้าวสู่การเป็นนักขายอย่างมืออาชีพ (4 วัน)
SA1002นักขายกับกลเม็ดขั้นสูงกับการติดตามลูกค้าและการปิดการขาย
SA1004กลเม็ดเทคนิคการขายสินค้าราคาสูง
SA1003นักขายกับการวางแผนการติดตามและการนัดหมายลูกค้าอย่างเป็นระบบ
PC5012Empower fire sale skills for PC&BA ปลุกพลัง! พนักงานขายหน้าร้านให้ฮึกเหิมในการขาย