Public Traning  Course

หลักสูตรฝึกอบรม : การขาย


Code
วัน/เดือน/ปี
Course
Staff
Manager
BS110130 พ.ย. ,
1 , 14 และ 15 ธ.ค. 61
Professional Selling Skills Project โครงการก้าวสู่การเป็นนักขายอย่างมืออาชีพ (4 วัน)
SA100712 มิ.ย. 62เทคนิคการเพิ่มยอดขายสินค้าเมื่อสภาวะการณ์ตลาดไม่ดี
PC501125 มิ.ย. 62Professional PC & BA เทคนิคการเพิ่มยอดขายหน้าร้าน สำหรับพนักงานขายหน้าร้าน
SA102820 มิ.ย. 62เทคนิคพิชิตยอดขายด้วยหัวใจนักขายเชิงรุก
SA106826 มิ.ย. 62Sales Engineer กับการพิชิตการขายและชนะใจลูกค้า
SA101827 มิ.ย. 62(หลักสูตรแนะนำ)พนักงานขายบ้านและขายคอนโดสไตล์การขายแบบที่ปรึกษา
SA100402 ก.ค. 62นักขายกับทักษะการขายกลุ่มสินค้าระดับพรีเมี่ยม
SA100809 ก.ค. 62Sale Negotiation Techniques นักขายกับเทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่อปิดการขาย
SA146917 ก.ค. 62นักขายกับการวางแผนการติดตามและนัดหมายลูกค้าอย่างเป็นระบบ
SA109923 ก.ค. 62(หลักสูตรแนะนำ) นักขายยุคใหม่กับการทำ CRM & CEM เพื่อเพิ่มยอดขาย
SA100225 ก.ค. 62กลยุทธ์การสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าเก่าให้คงอยู่ในฐานข้อมูล
SA100630 ก.ค. 62ทักษะการติดตามลูกค้า เพื่อหวังผลการปิดการขายอย่างมืออาชีพ
SA100131 ก.ค. 62(หลักสูตร Best Seller) Professional Selling Skills ก้าวสู่การเป็นนักขายอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 30
Sales909เริ่ม 2 ส.ค. 62 (อบรม 7 ครั้งต่อเนื่อง) โครงการปั้นนักขายให้เป็นนักขายมือโปร (The Best Sales Master)
SA111820 ส.ค. 62พูดและนำเสนอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า
PC501221 ส.ค. 62Empower fire sale skills for PC&BA ปลุกพลัง! พนักงานขายหน้าร้านให้ฮึกเหิมในการขาย
SAPC100822 ส.ค. 62(หลักสูตรใหม่แนะนำ) เทคนิคการนำเสนอขาย เพื่อปิดการขายภายใน 15 นาที (การขายขณะออกบูธขายสินค้า)
SA101927 ส.ค. 62เติมฝัน เติมพลัง เติมหัวใจนักขายให้สู้ในงานขาย
SA104828 ส.ค. 62(หลักสูตรใหม่แนะนำ) กลยุทธ์การขาย สำหรับการขายแบบ B2B
SA101024 ก.ย. 62ขจัด! ข้อโต้แย้งลูกค้าเพื่อปิดการขาย
SAM400125 ก.ย. 62การบริหารจัดการทีมขายอย่างเป็นระบบ รุ่นที่ 8 (Management of Sales Team Effectively)
SA100530 ก.ย. 62ทักษะการขายสินค้าราคาแพงให้ได้ยอดขายทะลุเป้า
SA100925 ต.ค. 62การโน้มน้าวและการขจัดคำปฏิเสธลูกค้าเพื่อปิดการขาย