นักขายกับทักษะการขายกลุ่มสินค้าระดับพรีเมี่ยม – Bamboo Training

นักขายกับทักษะการขายกลุ่มสินค้าระดับพรีเมี่ยม

IN HOUSE TRAINING
PUBLIC TRAINING COURSE

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

อบรมวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562

ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ โรงแรมไอบิส ถ.สาทร กทม.

ค่าอบรมสัมมนาท่านละ 4,200 บาท

(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

(หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เหลือชำระเงิน 4,368 บาท)

***หลักสูตรนี้รับจัดอบรม Inhouse Training**

การขายสินค้าระดับพรีเมี่ยมเป็นการขายที่นักขายต้องเข้าใจแนวทางในการนำเสนอขายที่แตกต่างจากสินค้าทั่วไป อีกทั้ง นักขายต้องพบเจอลูกค้าที่เป็นระดับพรีเมี่ยม ดังน้ั้น การขายต้องยิ่งมีความแตกต่างจากลูกค้าทั่วไป

Key Topics for Training

Session 1 : นักขายกับความต้องเข้าใจพฤติกรรมระดับต่างๆ

 1. ความคาดหวังจากกลุ่มลูกค้าในแต่ละระดับ
 2. กิจกรรมระดมความคิด สิ่งที่นักขายต้องเข้าใจลูกค้า
 3. พฤติกรรมลูกค้าที่นักขายต้องเข้าใจ
 4. เราจะแบ่งกลุ่มลูกค้าอย่างไร
 5. วิธีการสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า

Session 2 : คุณค่าของสินค้าลูกค้าดูจากอะไรกันแน่

 1. Product Positioning คืออะไร
 2. สินค้าของเราแตกต่างจากคู่แข่งหรือไม่
 3. คุณค่าของสินค้าลูกค้าดูจากอะไรบ้าง
 4. การขายกับลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าต่างกันอย่างไร
 5. นักขายหัวใจนักการตลาดกับการบริหารการขายสินค้า

Session 3 : นำเสนอขายแบบสร้างความแตกต่างสินค้า

 1. ทำไมการขายสินค้าเกรดสูงๆ ต้องขายไม่เหมือนเดิม
 2. กลยุทธ์การขายสินค้าราคาแพง
 3. แนวทางการนำเสนอที่เน้นคุณภาพสินค้า
 4. แนวทางการนำเสนอที่เน้นความแตกต่างจากสินค้
 5. แนวทางการนำเสนอขายสินค้าแบบสร้างความโดดเด่น
 6. กิจกรรมบทบาทสมมตินำเสนอขายอย่างมืออาชีพ
 7. วิธีการตอบข้อซักถามจากลูกค้าอย่างมืออาชีพ
 8. ทำอย่างไรให้ลูกค้าเชื่อมั่นตัวพนักงานขาย

Session 4 : การโน้มน้าวลูกค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตัวสินค้า

 1. ปัญหาการสื่อสารของพนักงานขาย
 2. พูดอย่างไรสร้างความรู้สึกที่ดีต่อสินค้า
 3. ลูกค้าจะโต้แย้งสินค้านักขายต้องทำอย่างไร
 4. ลูกค้าปฏิเสธการซื้อจะทำอย่างไร
 5. กิจกรรมบทบาทสมมติ การโน้มน้าวที่ดีในการขาย
 6. 8 เทคนิคการขายปิดการขายเมื่อลูกค้าเริ่มสนใจ
 7. ปัญหาที่นักขายปิดการขายไม่ได้
 8. สรุปและตอบคำถาม

วิทยากร : อ.ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล

(ชื่อเดิมอาจารย์สุทธิพันธุ์ เตชะสันต์กุล)

 • วิทยากรมีประสบการณ์ในการบรรยายด้านการขายมานานกว่า 17 ปี
 • บริษัทที่ไปบรรยาย เช่น SCG , The Mall Group , Central Group , dtac , true , Toyota เป็นต้น

สนใจสมัครอบรม Click ที่นี่ !!

Bamboo Training Co.,Ltd.

Be Success Be Potential

สนใจอบรม Inhouse , Public Training

ติดต่อ 086-655-6640 , 063-898-2289

ค่าอบรมสัมมนา :
4200 .- บาท/ท่าน

เหมาะสำหรับ : Manager
Staff

สถานที่อบรม : ณ โรงแรมไอบิส ถ.สาทร ซอยงามดูพลี กทม

จำนวนผู้เข้าร่วม :
ต้องการคิด VAT 7% :
ต้องการหัก ณ ที่จ่าย 3% :
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด :

ติดต่อบริษัท