การบริหารจัดการทีมขายอย่างเป็นระบบ รุ่นที่ 10 (Management of Sales Team Effectively) – Bamboo Training

การบริหารจัดการทีมขายอย่างเป็นระบบ รุ่นที่ 10 (Management of Sales Team Effectively)

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

อบรมวันพุธที่ 25 กันยายน 2562

เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ โรงแรมไอบิส นานา ถ.สุขุมวิท ซอย 4 กทม. 

(ลงสถานีรถไฟฟ้า BTS นานา)

ค่าสัมมนาท่านละ 4,500 บาท

(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 4,815 บาท)

(ราคาหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เหลือยอดชำระ 4,680 บาท)

***โปรโมชั่น สมัครพร้อมกัน 3 ท่านได้รับส่วนลด 10%***

***บริษัทยินดีให้บริการรับเป็นที่ปรึกษาให้แก่องค์กร***

องค์กรขนาดเล็กหรือธุรกิจ SMEs ยังมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการทีมขายอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการคัดเลือกบุคลากรทีมขายที่ยังขาดแนวทางและหลักการที่ถูกต้อง เพราะ ด้วยขนาดองค์กรและความพร้อมของทีมงาน จึงทำให้เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการทีมขาย ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะส่งผลต่อศักยภาพของทีมขายในอนาคตได้

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

 • องค์กรขนาดเล็กหรือกลาง
 • ธุรกิจ SMEs 
 • องค์กรที่ยังไม่มีการบริหารทีมขายอย่างเป็นระบบ

หัวข้อการอบรม

เวลา 09.00 - 10.30 น. อบรมช่วงที่ 1

Session 1 : การคัดสรรและสรรหาพนักงานเพื่อมาเป็นนักขาย

 1. การกำหนดคุณสมบัตินักขายอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. การวางกรอบหน้าที่ของทีมขาย
 3. Workshop กำหนดคุณสมบัตินักขายด้วยหลัก KSA
 4. การกำหนดตัวชี้ัวัดหรือ KPIs ที่ดีเพื่อวัดผลการทำงาน

เวลา 10.30 - 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้า

เวลา 10.45 - 12.00 น. อบรมช่วงที่ 2

Session 2 : การวางระบบฐานข้อมูลทีมขาย

 1. ปัญหาขององค์กรกับการบริหารจัดการฐานข้อมูลลูกค้า
 2. ฐานข้อมูลลูกค้าที่ดีต้องเป็นอย่างไร
 3. ข้อมูลลูกค้าควรมีอะไรบ้าง
 4. ระบบฐานข้อมูลกับการวิเคราะห์การขายและการตลาด
 5. Workshop ฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อสร้างยอดขายอย่างเป็นระบบ

เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 - 14.30 น. อบรมช่วงที่ 3

Session 3 : เทคนิคสัมภาษณ์เพื่อได้คนที่เหมาะสมกับงานขาย

 1. ปัญหาของการสัมภาษณ์และคัดกรองบุคคล
 2. แนวทางการสัมภาษณ์ด้วยหลัก EAC 
 3. หัวใจสำคัญของการสัมภาษณ์แบบ EAC
 4. Workshop คัดกรองบุคคลเพื่อได้คนที่มีประสิทธิภาพ
 5. ข้อพึงระวังของการสัมภาษณ์บุคคล

เวลา 14.30 - 14.45 น. พักเบรคช่วงบ่าย

เวลา 14.45 - 16.00 น. อบรมช่วงสุดท้าย

Session 4 : การวางแผนกาารตลาดและแผนการขายที่ดี

 1. ทำไมแผนการตลาดจึงไม่มีประสิทธิภาพ
 2. แผนการตลาดส่งผลต่อทีมขายอย่างไร
 3. แนวทางการวางแผนการตลาดให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ
 4. แผนการขายที่ดีต้องเป็นอย่างไรง
 5. เป้าการขายกับการวางแผนการตลาดให้สอดคล้องเป้าหมาย
 6. Workshop คุณจะวางแผนการตลาดและแผนการขายอย่างไรง
 7. นำเสนอแผนเพื่อการขยายโอกาสการขาย
 8. สรุปและตอบข้อซักถาม

วิทยากร อาจารย์ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล

 • วิทยากรที่มากประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาให้แก่ทีมขาย
 • ประสบการณ์การเป็นวิทยากรด้านการขายมานานกว่า 18 ปี
 • เคยเป็นผู้บริหารทีมขายให้แก่ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทยเทรดดิ้ง จำกัด

Bamboo Training Co.,Ltd.

Be Success Be Potentail

ติดต่อเรื่องการอบรมได้ที่

โทร 063-898-2289 , 086-338-6881 , 086-655-6640 , 081-398-6888

Email : bambootraining@gmail.com

Facebook : Bamboo Training

Line ID : Bamboo Training

 
   

 

 
   
   

ค่าอบรมสัมมนา :
4500 .- บาท/ท่าน

สถานที่อบรม : ณ โรงแรมไอบิส ถ.สุขุมวิท ซอย 4 กทม.

จำนวนผู้เข้าร่วม :
ต้องการคิด VAT 7% :
ต้องการหัก ณ ที่จ่าย 3% :
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด :

ติดต่อบริษัท