การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารที่ดีของพนักงานขาย – Bamboo Training

การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารที่ดีของพนักงานขาย

IN HOUSE TRAINING
PUBLIC TRAINING COURSE

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

อบรมวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562

ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ โรงแรง ไอบิส สไตล์ พระโขนง กทม.

(ลงรถไฟฟ้า บีทีเอส สถานีพระโขนง)

ค่าสัมมนาท่านละ 4,200 บาท

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 4,494 บาท)

(หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เหลือยอดชำระเงิน 4,368 บาท)

****หลักสูตรนี้สามารถจัดอบรมแบบ Inhouse Training ได้****

ความจำเป็นของหลักสูตร

พนักงานขายจำนวนมากในตลาดที่ไม่เข้าใจเรื่องการดูแลบุคลิกภาพของตนเอง ทั้งบุคลิกภาพภายในและบุคลิกภาพนอก ล้วนเป็นเรื่องที่พนักงานขายไม่ควรจะมองข้าม เพราะ บุคลิกภาพของพนักขายเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงภาพลักษณ์ของพนักงานขาย ภาพลักษณ์ขององค์กรและภาพลักษณ์ของตราสินค้า หากพนักงานขายไม่เข้าใจและไม่มีความตระหนักในเรื่องบุคลิกภาพแล้ว ย่อมส่งผลเสียหายตามมาอีกมากมายต่อการขาย

กลุ่มเป้าหมายการอบรม

 • พนักงานขายใหม่
 • พนักงานขายที่มีอายุงานไม่เกิน 3 ปี
 • พนักงานขายหน้าร้าน (PC & BA)
 • พนักงานขายที่ต้องออกไปพบลูกค้า

ผลที่ได้จากการอบรม

 1. ผู้เข้าอบรมเข้าใจเรื่องการดูแลเรื่องบุคลิกภาพของตนเองมากขึ้น
 2. ผู้เข้าอบรมเข้าใจเรื่องหลักมารยาทการวางตัวต่อการพบลูกค้าเพื่อการขายสินค้า
 3. ผู้เข้าอบรมเข้าใจเรื่องแนวทางในการใช้คำพูดที่ดีในะหว่างการขายสินค้ากับลูกค้า

Topics Training

Session 1 : บุคลิกภาพของเราเป็นอย่างไร

 1. กิจกรรม ประเมินบุคลิกภาพตนเองอย่างเข้าอกเข้าใจ
 2. จุดเริ่มต้นของการพัฒนาบุคลิกภาพตนเอง
 3. การสลายความคิดตนเองเพื่อให้เปิดใจรับจุดด้อยตนเอง
 4. บุคลิกภาพภายนอกและภายในต่างกันตรงไหน
 5. การยกระดับความคิดตนเองก่อนการเปลี่ยนบุคลิกภาพ

Session 2 : บุคลิกภาพภายในที่นักขายต้องพัฒนา

 1. ทัศนคติที่ดีต่อตนเองและงานขาย
 2. การเปลี่ยนจิตใต้สำนึกส่งผลอย่างไรต่อบุคลิกภาพ
 3. การระงับอารมณ์โกรธตนเองอย่างมีจิตวิทยา
 4. กิจกรรม เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนกรอบวิธีคิด
 5. มองอุปสรรคของงานขายให้มีความสุข

Session 3 : บุคลิกภาพที่ดีของนักขายและมารยาทในงานขาย

 1. บุคลิกภาพการเข้าพบลูกค้าเพื่อการขาย
 2. การวางตัวที่ดีตามแบบมาตรฐานบุคลิกภาพ
 3. กิริยามารยาทต่างๆ ในงานขายที่นักขายต้องรู้
 4. การนั่ง ยืน เดิน อย่างสง่าในงานขาย
 5. กิจกรรม ฝึกมารยาทในงานขายให้ดูดี

Session 4 : การสื่อสารในงานขาย คือเสน่ห์แห่งการบริการ

 1. คำพูดที่ไม่ควรใช้ในการสื่อสารกับลูกค้า
 2. วิธีการตอบคำถามและการชี้แจงอย่างมีมารยาท
 3. คำพูดที่ดีในงานขายต้องเป็นอย่างไร
 4. การรองรับอารมณ์ลูกค้าอย่างมีศิลปะ
 5. กิจกรรม คุณจะสื่อสารอย่างไรให้ลูกค้าประทับใจ
 6. มารยาทต่างๆ ในการสื่อสาร
 7. ผลของการพัฒนาบุคลิกภาพของนักขาย
 8. สรุปและตอบคำถาม

สนใจอบรมติดต่อได้ที่

Bamboo Training Co.,Ltd.

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

โทร 086-655-6640 , 063-898-2289

Email : bambootraining@gmail.com

Line Official : @bambootraining

วิทยากรนำอบรมสัมมนา

อาจารย์ ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล (อ.ป๊อป)

ผลงานและประสบการณ์

 • ได้รับ รางวัล นักขาย Pro Sales ยอดขายทะลุ 100 ล้าน 5 ปีซ้อน
 • ที่ปรึกษาการวางโครงสร้างและบริหารทีมขายให้แก่องค์กรเอกชนหลายแห่ง
 • ที่ปรึกษาด้านการวางแผนเพื่อการพัฒนาทีมขาย (Sale Training Road Map) ให้แก่องค์กรเอกชนและกลุ่มธุรกิจ SMEs
 • ที่ปรึกษาในการจัดทำ Competency ของทีมขายให้แก่องค์กรเอกชนหลายแห่ง
 • วิทยากรผู้ชำนาญการในการอบรมด้านการขายและการบริการให้กับองค์กรเอกชนระดับประเทศมานานกว่า 10 ปี
 • ที่ปรึกษาการพัฒนาหลักสูตรด้านการตลาดให้แก่สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง
 • วิทยากรกิตติมศักดิ์รับเชิญให้บรรยายหัวข้อ การจัดการธุรกิจร้านค้าปลีกและการวางระบบร้านค้าให้ทันสมัย

ประวัติการทำงาน

 • Customer Executive Unilever Thai Trading  Co., Ltd.
 • Customer Executive BJC Group
 • Training officer & Trainer Charoen Pokphand Group
 • Area Sales Manager  Jubilee Diamond

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ปริญญาโท เกียรตินิยม        บริหารธุรกิจสำหรับนักบริหาร (Executive MBA) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปัจจุบัน            

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท แบมบู เทรนนิ่ง จำกัด
 • วิทยากรรับเชิญบรรยายด้านทักษะการขายและการบริการมานานกว่า 15 ปี

ค่าอบรมสัมมนา :
4,200 .- บาท/ท่าน

เหมาะสำหรับ : Staff

สถานที่อบรม : โรงแรม ibis style Bangkok

จำนวนผู้เข้าร่วม :
ต้องการคิด VAT 7% :
ต้องการหัก ณ ที่จ่าย 3% :
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด :

ติดต่อบริษัท