การพัฒนาประสิทธิภาพของ Sale Support Team – Bamboo Training

การพัฒนาประสิทธิภาพของ Sale Support Team

IN HOUSE TRAINING
Special Bamboo

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

อบรมวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562

เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ โรงแรมไอบิส นานา ถ.สุขุมวิท ซอย 4 กทม.

(ลงสถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส นานา)

ค่าอบรมสัมมนาท่านละ 4,200 บาท

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 4,494 บาท

(หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เหลือยอดชำระเงิน 4,368 บาท)

***หลักสูตรนี้รับจัดอบรม Inhouse Training***

การประสานงานของทีมสนับสนุนทีมขายเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้ยอดขายประสบความสำเร็จหรือไม่ อีกทั้ง ยังเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ดีให้แก่ทีมขายได้ด้วย เพื่อช่วยให้ทีมขายสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนส่งผลต่อคุณภาพการทำงานของทีมขาย เพราะ ทีมขายเมื่อออกตลาดในการขายแล้ว อาจจะต้องการช่วยเหลือสนับสนุนทั้งด้านเอกสารและข้อมูลต่างๆ เพื่อนำไปนำเสนอในการขายแก่ลูกค้า

หัวข้ออบรมสัมมนา

Session 1 : บทหน้าที่ประจำของ Sales Support

 1. ทักษะที่สำคัญของการทำงานภายในทีม
 2. การจัดระบบด้านเอกสารที่ดี
 3. การวางแผนการทำงานเพื่อทีมขาย
 4. กิจกรรมทีมสนับสนุนที่ดีต้องเป็นอย่างไร

Session 2 : หน้าที่ที่สำคัญของการทำงาน

 1. การเตรียมการเรื่องการประสานงาน
 2. ระบบเอกสารกับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. สิ่งที่ต้องช่วยเหลือพนักงานขาย
 4. การวางแผนเรื่องสินค้าเพื่อทีมขาย
 5. เทคนิคการจัดการปัญหาเพื่อการขาย

Session 3 : การสื่อสารประสานงานที่ดี

 1. ปัญหาของการสื่อสารประสานงาน
 2. แนวทางการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. วิธีการรับเรื่องเพื่อการประสานงานที่ดี
 4. กิจกรรม กรณีศึกษาการสื่อสารประสานงานที่ดี

Session 4 : เทคนิคการสื่อสารทางอีเมล์และโทรศัพท์

 1. ปัญหาการสื่อสารทางอีเมล์และโทรศัพท์
 2. เทคนิคการสนทนากับลูกค้าเบื้องต้น
 3. วิธีการเขียนอีเมล์เพื่อการประสานงาน
 4. การสนทนาทางโทรศัพท์อย่างประสิทธิภาพ
 5. กิจกรรมการประสานงานเพื่อความสำเร็จการทำงาน

วิทยากรโดย อาจารย์ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล

วิทยากรมีประสบการณ์ในงานขายและการบริหารจัดการทีมขายมานานกว่า 17 ปี ทั้งกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคและธุรกิจบริการ เช่น ยูนิลีเวอร์ ไทยเทรดดิ้ง , CP , ไทยประกันชีวิต เป็นต้น

Bamboo Training Co.,Ltd.

Be Success Be Potential

สนใจอบรม Inhouse , Public Training

ติดต่อ 086-338-6881, 081-398-6888

Email : bambootraining@gmail.com

ค่าอบรมสัมมนา :
4200 .- บาท/ท่าน

เหมาะสำหรับ : Manager
Staff

สถานที่อบรม : ณ โรงแรมไอบิส ถ.สุขุมวิท ซอย 4 กทม.

จำนวนผู้เข้าร่วม :
ต้องการคิด VAT 7% :
ต้องการหัก ณ ที่จ่าย 3% :
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด :

ติดต่อบริษัท