การโน้มน้าวและการขจัดคำปฏิเสธลูกค้าเพื่อปิดการขาย – Bamboo Training

การโน้มน้าวและการขจัดคำปฏิเสธลูกค้าเพื่อปิดการขาย

IN HOUSE TRAINING
PUBLIC TRAINING COURSE

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

อบรมวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562

ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ โรงแรมวีว่าการ์เด้น ถ.สุขุมวิท กทม.

(ลงสถานีรถไฟฟ้า BTS บางจาก)

ค่าสัมมนาท่านละ 4,200 บาท

(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน 4,494 บาท)

(หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เหลือยอดชำระ 4,368 บาท)

***หลักสูตรสามารถจัดอบรม Inhouse Training ได้***

การโน้มน้าวและการขจัดคำปฏิเสธจากลูกค้าเพื่อการปิดการขาย นับว่าเป็นทักษะที่สำคัญที่นักขายควรจะต้องเข้าใจ เพราะ การที่จะปิดการขายได้นั้น นักขายจะต้องมีวิธีการโน้มน้าวและการขจัดคำปฏิเสธที่ดีจากลูกค้า

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

 • พนักงานขายใหม่
 • พนักงานขายที่มีประสบการณ์ไม่เกิน 3 ปี

Key Topic for Training

เวลา 09.00 - 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1

Session 1 : การโน้มน้าวลูกค้าเพื่อการปิดการขาย

 1. การโน้มน้าวลูกค้าที่ดีต้องเป็นอย่างไร
 2. สิ่งที่นักขายสับสนระหว่างการขาย
 3. กิจกรรมระดมความคิด คุณจะโน้มน้าวลูกค้าอย่างไร
 4. ขั้นตอนการโน้มน้าวจูงใจลูกค้าที่ดี
 5. กิจกรรมบทบาทสมมติ นักขายกับการโน้มน้าวลูกค้า

เวลา 10.30 - 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้า

เวลา 10.45 - 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2 

Session 2 : การโน้มน้าวตามลักษณะคำพูดลูกค้า

 1. นักขายต้องสังเกตอะไรจากคำพูดลูกค้า
 2. แนวทางการโน้มน้าวตามลักษณะคำพูดลูกค้า
 3. กิจกรรม กรณีศึกษา คุณจะโน้มน้าวลูกค้าอย่างไรบ้าง
 4. ศิลปะทางตรรกะกับการโน้มน้าวลูกค้าที่ดี

เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 - 14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3

Session 3 : การรับมือและการขจัดคำปฏิเสธจากลูกค้า

 1. รู้ได้อย่างไรว่าลูกค้าปฏิเสธจริง
 2. แนวทางการตอบรับคำปฏิเสธจากลูกค้า
 3. วิธีการขจัดคำปฏิเสธลูกค้าเชิงกระตุ้นความสนใจลูกค้า
 4. กิจกรรมบทบาทสมมติ เทคนิคการขจัดคำปฏิเสธลูกค้า
 5. ข้อพึงระวังระหว่างเจอคำปฏิเสธจากลูกค้า

เวลา 14.30 - 14.45 น. พักเบรคช่วงบ่าย

เวลา 14.45 - 16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงสุดท้าย

Session 4 : การปิดการขายอย่างมืออาชีพ

 1. สิ่งที่นักขายต้องสังเกตเพื่อปิดการขาย
 2. แนวทางการปิดการขายที่ดี
 3. กิจกรรมบทบาทสมมติ นักขายกับการปิดการขายที่ดี
 4. สิ่งที่สามารถนักขายเพื่อปิดการขาย
 5. เทคนิคหัวใจสำคัญการปิดการขาย

วิทยากร อ.ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล

 • วิทยากรมีประสบการณ์ในการบรรยายด้านการขายมานานกว่า 20 ปี
 • องค์กรเอกชนต่างๆ ที่วิทยากรเคยไปบรรยาย เช่น TOA , Biopharm , CP , SCG , Nippon paint , ISUZU , Nissan และอื่นๆ เป็นต้น

Bamboo Trainging Co.,Ltd.

Be Success Be Potential

สนใจอบรม Inhouse , Public Training

ติดต่อ 063-8982289, 086-6556640

Email : info@bambootraining.com

ค่าอบรมสัมมนา :
4200 .- บาท/ท่าน

เหมาะสำหรับ : Manager
Staff

สถานที่อบรม : ณ โรงแรม Viva Garden ถ.สุขุมวิท บางจาก กทม.

จำนวนผู้เข้าร่วม :
ต้องการคิด VAT 7% :
ต้องการหัก ณ ที่จ่าย 3% :
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด :

ติดต่อบริษัท