ขจัด! ข้อโต้แย้งลูกค้า เพื่อปิดการขาย – Bamboo Training

ขจัด! ข้อโต้แย้งลูกค้า เพื่อปิดการขาย

IN HOUSE TRAINING
PUBLIC TRAINING COURSE

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

อบรมวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562

อบรมระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ โรงแรมไอบิส นานา ถ.สุขุมวิท ซอย 4 กทม.

(ลงสถานีรถไฟฟ้า BTS นานา)

ค่าอบรมสัมมนาท่านละ 4,200 บาท

(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,494 บาท)

(ราคาหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เหลือยอดชำระเงิน 4,368 บาท)

***หลักสูตรนี้สามารถจัดอบรม Inhouse Training ได้***

ทักษะการตอบข้อโต้แย้งกับลูกค้าถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ลูกค้ายอมรับและเปิดใจซื้อสินค้าหรือไม่ แต่ทุกวันนี้นักขายยังมีปัญหาในการตอบข้อโต้แย้งอยู่เป็นจำนวนมาก เพราะ บางคนหลงประเด็น ตอบไม่เป็น อธิบายไม่ได้ พูดวกวนหรือจับคำพูดจากลูกค้าไม่ได้ จึงเป็นที่มาว่าทำให้นักขายปิดการขายไม่ได้

หลักสูตรนี้ ทางวิทยากรได้ออกแบบขึ้นมาจากสิ่งที่วิทยากรได้พบเห็นและรวบรวมปัญหาของพนักงานขายในตลาด ระหว่างที่เขาทำการขายสินค้ากับลูกค้า จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่ตรงกับปัญหาและความต้องการของนักขายอย่างแท้จริง

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

 • พนักงานขายที่มีประสบการณ์มาแล้วหรือยังไม่มีประสบการณ์ในการขาย

หัวข้ออบรมสัมมนา

เวลา 09.00 - 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1

Session 1 : ปัญหาการตอบข้อโต้แย้งของนักขาย

 1. ข้อโต้แย้งมีผลต่อการปิดการขายอย่างไร
 2. ทำไมการตอบข้อโต้แย้งของนักขายจึงล้มเหลว
 3. กิจกรรม นักขายกับการวิเคราะห์ข้อโต้แย้ง
 4. เราจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกค้าโต้แย้งเรื่องอะไร
 5. แบบทดสอบ การจับประเด็นข้อโต้แย้งลูกค้า

วลา 10.30 - 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้า

เวลา 10.45 - 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2

Session 2 : เราจะตอบข้อโต้แย้งได้อย่างไร

 1. หัวใจสำคัญของการตอบข้อโต้แย้ง
 2. แนวทางการตอบข้อโต้แย้งกับลูกค้า
 3. เทคนิคการตอบข้อโต้แย้งด้านราคา
 4. เทคนิคการตอบข้อโต้แย้งด้านคุณภาพสินค้า
 5. เทคนิคการตอบข้อโต้แย้งเมื่อลูกค้าเปรียบเทียบ
 6. กิจกรรมบทบาทสมมติ นักขายกับทักษะการตอบข้อโต้แย้ง

เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 - 14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3

Session 3 : การนำเสนอเพื่อเร่งการปิดการขาย

 1. ทำไมเมื่อตอบข้อโต้แย้งแล้วแต่เรายังปิดการขายไม่ได้
 2. ปัญหาการสื่อสารของพนักงานขาย
 3. กิจกรรมแบบฝึก การสื่อสารเพื่อการตอบข้อโต้แย้งกับลูกค้า
 4. สิ่งที่นักขายต้องจำประเด็นคำพูดจากลูกค้า
 5. วิเคราะห์ให้ออกเพื่อการสื่อสารแล้วไม่หลงประเด็น
 6. กิจกรรม การวิเคราะห์ลูกค้าขณะมีข้อโต้แย้ง

เวลา 14.30 - 14.45 น. พักเบรคช่วงบ่าย

เวลา 14.45 - 16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงสุดท้าย

Session 4 : การนำเสนอและการสื่อสารเพื่อปิดการขาย

 1. ข้อสงสัย ข้อโต้แย้งที่นักขายต้องจัดการให้ได้
 2. ลูกค้าซีเรียสข้อโต้แย้งอะไร เราจะรู้ได้อย่างไร
 3. เทคนิคการตอบข้อโต้แย้งที่ลูกค้าซีเรียส
 4. กิจกรรมบทบาทสมมติ ตอบข้อโต้แย้งอย่างไรปิดการขายได้
 5. สิ่งที่นักขายต้องวิเคราะห์และสังเกตจากลูกค้าระหว่างสนทนา
 6. สรุปหัวใจสำคัญการตอบข้อโต้แย้งอย่างมืออาชีพ
 7. สรุปและตอบข้อซักถาม

วิทยากร : อาจารย์ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท แบมบู เทรนนิ่ง จำกัด
 • วิทยากรผู้มากประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรด้านการขายมานานกว่า 18 ปี
 • บริษัทเอกชนต่างๆ ที่เชิญวิทยากรไปบรรยาย เช่น บุญรอดเทรดดิ้ง , สยามคูโบต้า , SCG , กระทิงแดง , สหพัฒนพิบูล เป็นต้น

ติดต่ออบรม Inhouse Training & Public Training

ได้ที่โทร 063-898-2289 , 086-338-6881 , 086-655-6640

Email : bambootraining@gmail.com

ค่าอบรมสัมมนา :
4200 .- บาท/ท่าน

เหมาะสำหรับ : Manager
Staff

สถานที่อบรม : ณ โรงแรมไอบิส ถ.สุขุมวิท ซอย 4 กทม.

จำนวนผู้เข้าร่วม :
ต้องการคิด VAT 7% :
ต้องการหัก ณ ที่จ่าย 3% :
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด :

ติดต่อบริษัท