คุณภาพการบริการชั้นเลิศของทีมช่างบริการ – Bamboo Training

คุณภาพการบริการชั้นเลิศของทีมช่างบริการ

IN HOUSE TRAINING
PUBLIC TRAINING COURSE

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

อบรมวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562

เวลา 09.00 - 16.00 น. 

ณ โรงแรม ไอบิส ถ.สุขุมวิท ซอย 4 กทม.

(ลงสถานีรถไฟฟ้านานา)

ค่าสัมมนาท่านละ 4,200 บาท

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 4,494 บาท

หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เป็นเงิน 117 บาท

ราคาชำระเงินสุทธิหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย 4,368 บาท

(หลักสูตรนี้สามารถจัดอบรม Inhouse Training)

 ทีมช่างติดตั้งเป็นอีกหนึ่งทีมที่มักจะสร้างปัญหาเรื่องคุณภาพในงานบริการ เพราะ ลูกค้าต้องได้พบทีมช่างที่ต้องมาให้บริการลูกค้า แต่สิ่งที่ลูกค้ามักจะสัมผัสได้จากทีมช่างในทุกวันนี้ คือ การสื่อสานด้วยวาจาของช่าง , การแต่งหรือบุคลิกภาพตลอดจนความไม่ละเอียดในการดำเนินการ ณ หน้างาน 

หลักสูตรนี้ต้องการให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงมาตรฐานในงานบริการที่ดีที่ทีมช่างติดตั้งต้องให้ความสำคัญและเกิดคามตระหนักต่อคุณภาพในงานบริการที่จส่งมอบให้แก่ลูกค้า

หัวข้อการอบรมสัมมนา

เวลา 09.00 - 10.30 น. อบรมสัมมนาทีช่วงที่ 1

Session 1 : คุณภาพของทีมช่างกับงานบริการ

 1. ทีมช่างบริการที่เป็นปัญหาต่อการบริการลูกค้า
 2. งานบริการมีความสำคัญอย่างไร
 3. คุณสมบัติของช่างในงานบริการ
 4. ทัศนคติที่สำคัญในงานบริการ
 5. กิจกรรม คุณเข้าใจงานบริการหรือไม่

เวลา 10.30 - 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้า

เวลา 10.45 - 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2

Session 2 : บุคลิกภาพที่ดีในงานบริการ

 1. มาตรฐานการบริการที่ดีดูได้จากอะไร
 2. มาตรฐานด้านบุคลิกภาพของช่างผู้ให้บริการ
 3. กิจกรรม สำรวจบุคลิกภาพของทีมช่าง
 4. บุคลิกภาพที่ดีที่ช่างลูกค้าชื่นชม
 5. ข้อพึงระวังด้านมารยาทในการบริการลูกค้า
 6. ตัวอย่างบุคลิกภาพของทีมช่างที่ดีสำหรับยุคปัจุบัน

เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 - 14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3

Session 3 : มาตรฐานและขั้นตอนในงานบริการ

 1. 6 ขั้นตอนสำหรับมาตรฐานในงานบริการทีมช่าง
 2. สิ่งที่นักบริการต้องเข้าใจก่อนการมอบการบริการ
 3. มาตรฐานการบริการ ณ หน้างาน
 4. วิธีการสนทนากับลูกค้าอย่างมืออาชีพ
 5. ตัวอย่างคำพูดในการสนทนากับลูกค้า
 6. คำพูดและพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงในงานบริการ
 7. กิจกรรมฝึกการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า

เวลา 14.30 - 14.45 น. พักเบรคช่วงบ่าย

เวลา 14.45 - 16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงสุดท้าย

Session 4 : การสื่อสารประสานในงานบริการ

 1. สิ่งที่ช่างต้องดำเนินการหลังการติดตั้ง
 2. เมื่อลูกค้ามีข้อร้องเรียนนักบริการต้องทำอย่างไร
 3. วิธีการสร้างความมั่นใจในงานบริการ
 4. การสื่อสารประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า
 5. กิจกรรม คุณจะสื่อสารประสานงานอย่างไร
 6. ข้อเน้นย้ำเพื่อการบริการที่ดีในอนาคต

วิทยากร อ.ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล

 • วิทยากรมีความชำนาญการอบรมด้านการบริการมานานกว่า 17 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาด้านการบริการให้แก่องค์กรเอกชนต่างๆ มากมาย
 • Guest Speaker ด้านการบริการให้แก่ Seacon Bangkae , Seacon Srinakarin , The Mall , Toyota , TN Group , Polymer Master , Swarovski และอื่นๆ

Bamboo Training Co.,Ltd.

Be Success Be Potential

สนใจอบรม Inhouse , Public Training

ติดต่อ 063-898-2289 , 086-338-6881, 081-398-6888

Email : bambootraining@gmail.com

ค่าอบรมสัมมนา :
4200 .- บาท/ท่าน

เหมาะสำหรับ : Manager
Staff

สถานที่อบรม : ณ โรงแรมไอบิส ถ.สุขุมวิท ซอย 4 กทม.

จำนวนผู้เข้าร่วม :
ต้องการคิด VAT 7% :
ต้องการหัก ณ ที่จ่าย 3% :
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด :

ติดต่อบริษัท