ก้าวสู่การเป็นนักขายอย่างมืออาชีพ Professional Selling Skills (รุ่นที่ 30) – Bamboo Training

ก้าวสู่การเป็นนักขายอย่างมืออาชีพ Professional Selling Skills (รุ่นที่ 30)

IN HOUSE TRAINING
PUBLIC TRAINING COURSE
Special Bamboo

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

 

อบรมวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562

อบรมระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.

King Conference ชั้น 4 ในห้างพาราไดซ์พาร์ค 

ค่าสัมมนาท่านละ 4,200 บาท

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 4,494 บาท

หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% เหลือยอดชำระเงินสุทธิ 4,326 บาท

***หลักสูตรนี้สามารถจัดอบรม Inhouse Training ได้ ***

การเป็นนักขายมืออาขีพที่ดีได้นั้น เราจำเป็นจะต้องมีทักษะด้านการขายอย่างเป็นระบบ ซึ่งพนักงานขายต้องรู้จักเข้าใจและเข้าถึงวิธีการขาย ตลอดจนมองโอกาสการขายให้เป็นด้วย ซึ่งนี่เอง จะทำให้ท่านเป็นนักขายมืออาชีพที่แตกต่างจากพนักงานขายของทั่ว ๆ ไป

หลักสูตรนี้หมาะสมกับ

 • บุคคลทั่วไป
 • พนักงานขายใหม่
 • พนักงานขายที่มีประสบการณ์การขายไม่เกิน 2 ปี

หัวข้ออบรมสัมมนา

Session 1 : นักขายกับการเตรียมตัวก่อนขาย

 1. กิจกรรมระดมความคิด นักขายที่ดีต้องเป็นอย่างไร
 2. ทัศนคติ จรรยาบรรณ บทบาทหน้าที่เชิงรุกของพนักงานขาย
 3. การศึกษาข้อมูลลูกค้าก่อนการขาย
 4. การวางแผนการขายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. กิจกรรม การวางแผนการขายสินค้าที่ดี

Session 2 : การเข้าใจตลาดและการเข้าใจลูกค้า

 1. การเข้าใจลูกค้าเพื่อลดปัญหาการสนทนา
 2. วิเคราะห์ลูกค้าก่อนการขาย
 3. จิตวิทยาการมองลูกค้าเพื่อเข้าถึงลูกค้า
 4. เรียนรู้อุปนิสัยลูกค้าอย่างถึงแก่นเพื่อการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. กิจกรรมบทบาทสมมติ นักขายกับเข้าใจลูกค้าด้วยหลักจิตวิทยา

Session 3 : เทคนิคการนำเสนอขายชนะใจลูกค้าภายใน 5 นาที

 1. 5 ขั้นตอนการขายที่นักขายต้องเข้าใจ
 2. ทักษะการนำเสนอขายเพื่อได้ยอดขาย
 3. นำเสนอคุณสมบัติ (Feature) - คุณประโยชน์ (Benefit) ให้โดนใจ
 4. แนวทางการนำเสนอขายเชิงเปรียบเทียบสินนค้าและคู่แข่ง
 5. สิ่งที่นักขายต้องเข้าใจจากลูกค้าขณะนำเสนอขาย
 6. กิจกรรมบทบาทสมมติ การนำเสนอขายสินค้า
 7. ลูกค้ายังไม่สนใจสินค้า นักขายควรทำอย่างไรบ้าง
 8. 8 สิ่งที่ต้องนำเสนอเพิ่มเติมเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจ

Session 4 : ติดตามลูกค้าอย่างไรจนได้ลูกค้า

 1. ปัญหาการตอบข้อโต้แย้งกับลูกค้า
 2. แนวทางการตอบข้อโต้แย้งกับลูกค้า
 3. ศิลปะการใช้คำพูดเพื่อการตอบข้อโต้แย้ง
 4. กิจกรรมบทบาทสมมติ ทักษะการตอบข้อโต้แย้งเพื่อปิดการขายกับลูกค้า
 5. ข้อสังเกตขณะทำการตอบข้อโต้แย้งจากลูกค้า
 6. ปิดการขายอย่างไรให้ได้ยอดขาย
 7. สรุปและตอบข้อซักถาม

วิทยากร อ.ป๊อป ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล

 • ประสบการณ์บรรยายด้านการขายมานานกว่า 18 ปี กว่า 1,000 บริษัท
 • บริษัทอ้างอิง เช่น บริษัท SCG, PTT, KUBOTA, Toyota, TOA, Krung Sri, Nippon Paint, Nestle, DKSH, Unilever, CDG, จันวาณิชย์, 3com, Jaspal, Scholl,  เป็นต้น

Bamboo Training Co.,Ltd.

Be Success Be Potential

สนใจอบรม Inhouse , Public Training

ติดต่อ 063-898-2289 , 086-655-6640

Email : bambootraining@gmail.com

ค่าอบรมสัมมนา :
4200 .- บาท/ท่าน

เหมาะสำหรับ : Staff

สถานที่อบรม : King Conference ชั้น 4 ในห้างพาราไดซ์พาร์ค

จำนวนผู้เข้าร่วม :
ต้องการคิด VAT 7% :
ต้องการหัก ณ ที่จ่าย 3% :
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด :

ติดต่อบริษัท