ทักษะการติดตามลูกค้า เพื่อหวังผลการปิดการขายอย่างมืออาชีพ – Bamboo Training

ทักษะการติดตามลูกค้า เพื่อหวังผลการปิดการขายอย่างมืออาชีพ

IN HOUSE TRAINING
PUBLIC TRAINING COURSE

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

 

อบรมวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562

ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. 

ณ โรงแรมไอบิส ถ.สุขุมวิท ซอย 4 กทม.

ค่าสัมมนาท่านละ 4,200 บาท

(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 4,494 บาท)

(ราคาหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เหลือยอดชำระเงินสุทธิ 4,368 บาท)

โปรโมชั่นพิเศษช่วงเดือนเทศกาลแห่งความสุข!!!!

ลงทะเบียนหลักสูตรนี้พร้อมกัน 4 ท่าน

จะได้รับ Gift Voucher ทานไอศครีม Swensen's ฟรี!!! มูลค่า 600 บาท

(Gift Voucher จะได้รับก็ต่อเมื่อ ณ วันอบรมสัมมนาเท่านั้น)

***หลักสูตรนี้สามารถจัดอบรม Inhouse Training ได้***

การขายมักจะมีการปฏิเสธจากลูกค้าเมื่อนักขายได้เข้านำเสนอขายสินค้ากับลูกค้าเมื่อครั้งแรก แต่นักขายที่ดีต้องมีการติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อปิดการขายจากลูกค้าให้ได้ หลักสูตรนี้มีแนวทางและวิธีการในการนัดหมายและการติดตาม รวมทั้งการปิดการขายลูกค้าให้แก่พนักงานขาย

Key Topics for Training

เวลา 09.00 - 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1

Session 1 : หัวใจสำคัญก่อนการติดตามลูกค้า

 1. คุณรู้จักลูกค้าดีพอหรือยัง
 2. ข้อมูลลูกค้าที่นักขายต้องรู้
 3. ก่อนติดตามลูกค้านักขายต้องทำอย่างไร
 4. กิจกรรมระดมความคิด ทำอย่างไรจะเข้าถึงลูกค้าได

เวลา 10.30 - 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้า

เวลา 10.45 - 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2

Session 2 : กลเม็ดการนัดหมายลูกค้า

 1. นักขายทำไมล้มเหลวในการนัดหมายลูกค้า
 2. ทักษะการนัดหมายที่นักขายต้องเข้าใจ
 3. แนวทางการสนทนาเพื่อการนัดหมายลูกค้า
 4. กิจกรรมบทบาทสมมติ นักขายกับการนัดหมายลูกค้า
 5. สิ่งที่ต้องระวังในการสนทนาเพื่อการนัดหมายลูกค้า

เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 - 14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3

Seesion 3 : การเจรจาต่อรองเพื่อการปิดการขาย

 1. สนทนาอย่างไรเพื่อลดปัญหาในการขาย
 2. ขั้นตอนวิธีการในการสนทนาเชิงเจรจาต่อรอง
 3. กิจกรรมบทบาทสมมติ การเจรจาต่อรอเพื่อเร่งการปิดการขาย
 4. นักขายกับการโน้มน้าวลูกค้า
 5. ข้อพึงระวังในการโน้มน้าวจูงใจลูกค้า

เวลา 14.30 - 14.45 น. พักเบรคช่วงบ่าย

เวลา 14.45 - 16.00 น. อบรมสัมนนาช่วงสุดท้าย

Session 4 : การทะลายคำปฏิเสธลูกค้าและการปิดการขาย

 1. สิ่งที่นักขายต้องทำเพื่อให้ลูกค้าไม่ปฏิเสธการขาย
 2. ลูกค้าปฏิเสธจริงหรือแกล้งปฏิเสธ
 3. ข้อสังเกตจากลูกค้าเพื่อนักขายต้องปิดการขาย
 4. ปิดการขายไม่ได้นักขายต้องทำอย่างไร
 5. กิจกรรมกรณีศึกษา นักขายจะปิดการขายอย่างไร
 6. สรุปและตอบข้อซักถาม

วิทยากร : อาจารย์ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล

 • วิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ในการขายและการบริการ
 • วิทยากรมีประสบการณ์ในการบรรยายด้านการขายและการบริการมานานกว่า 17 ปี
 • วิทยากรเคยอบรมให้กับ MBK Group , SCG , CP , TOA , Mazda , TOYOTA เป็นต้น

Bamboo Training Co.,Ltd.

Be Success Be Potential

สนใจอบรม Inhouse , Public Training

ติดต่อ 086-338-6881, 081-3986888

สนใจสมัครเข้าอบรม Click ที่นี่ !!!

ค่าอบรมสัมมนา :
4200 .- บาท/ท่าน

เหมาะสำหรับ : Manager
Staff

สถานที่อบรม : ณ โรงแรมไอบิส ถ.สุขุมวิท ซอย 4 กทม.

จำนวนผู้เข้าร่วม :
ต้องการคิด VAT 7% :
ต้องการหัก ณ ที่จ่าย 3% :
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด :

ติดต่อบริษัท