นักขายกับการวางแผนการติดตามและการนัดหมายลูกค้าอย่างเป็นระบบ – Bamboo Training

นักขายกับการวางแผนการติดตามและการนัดหมายลูกค้าอย่างเป็นระบบ

IN HOUSE TRAINING
PUBLIC TRAINING COURSE

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

อบรมวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562

เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ พระโขนง

(ลงรถไฟฟ้า BTS สถานีพระโขนง)

ค่าสัมมนาท่านละ 4,200 บาท

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 4,494 บาท

หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เหลือยอดชำระสุทธิ 4,368 บาท

หลักสูตรนี้เป็นลิขสิทธ์ของทาง บริษัท แบมบู เทรนนิ่ง จำกัดเท่านั้น

***หลักสูตรนี้รับจัดอบรม Inhouse Training***

การวางแผนการติดตามลูกค้าเป็นสิ่งที่นักขายต้องทำความเข้าใจ เพราะ นักขายเป็นจำนวนมากมีปัญหาในการวางแผนการติดตามลูกค้า เพราะ ส่วนใหญ่นักขายมักจะปล่อยปละเลยลูกค้าหรือปล่อยให้ลูกค้าที่สนใจเป็นฝ่ายติดตามมาหานักขายเอง ร่วมทั้ง นักขายยังมีปัญหาในการสนทนากับลูกค้าทางโทรศัพท์และการสนทนากับลูกค้าแบบพบหน้า จึงทำให้ประสิทธิภาพในการขายต่ำลงอย่างไม่น่าเชื่อ

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

 • พนักงานขายใหม่
 • พนักงานขายที่มีประสบการณ์ในการขาย 1-2 ปี

หัวข้อการอบรม

เวลา 09.00 - 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1

Session 1 : นักขายกับการวางแผนการติดตามลูกค้า

 1. ฐานข้อมูลลูกค้ามีความสำคัญอย่างไร
 2. นักขายกับการเตรียมความพร้อมก่อนการขาย
 3. กิจกรรม Workshop นักขายกับการจัดระเบียบการทำงาน
 4. การวางแผนการทำงานของนักขาย
 5. ลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ที่นักขายต้องเข้าใจ
 6. ตารางการวางแผนการติดตามลูกค้าอย่างเป็นระบบ

เวลา 10.30 - 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้า

เวลา 10.45 - 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2

Session 2 : การวางแผนการติดตามลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

 1. ทำไมนักขายจึงมีปัญหาในการอ่านข้อมูลลูกค้า
 2. ลูกค้ารายใดที่นักขายต้องติดตาม
 3. กิจกรรมกรณีศึกษา การพิจารณาลูกค้าเพื่อการติดตามการขาย
 4. เกณฑ์การพิจารณาและคัดเลือกลูกค้าในการติดตาม
 5. การแยกลูกค้าเพื่อการติดตามอย่างเป็นระบบ
 6. ลูกค้ารายใดที่ยังไม่ต้องติดตาม
 7. เป้าหมายการติดตามเพื่อการขาย

เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 - 14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3

Session 3 : ทักษะการสนทนากับลูกค้าเพื่อการนัดหมาย

 1. นักขายกับทักษะการสนทนาลูกค้าทางโทรศัพท์
 2. เริ่มต้นสนทนาอย่างไรลูกค้าจะปฏิเสธการสนทนา
 3. 4 ขั้นตอนและเทคนิคการสนทนากับลูกค้าทางโทรศัพท์
 4. วิธีการใช้คำพูดระหว่างการสนทนาลูกค้า
 5. นักขายกับการนัดหมายลูกค้า
 6. แนวทางการเจรจาต่อรองเพื่อการนัดหมายลูกค้า
 7. กิจกรรมบทบาทสมมติ ฝึกทักษะการสนทนากับลูกค้า

เวลา 14.30 - 14.45 น. พักเบรคช่วงบ่าย

เวลา 14.45 - 16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงสุดท้าย

Session 4 : นักขายกับการเข้าพบลูกค้า

 1. บุคลิกภาพการสนทนากับลูกค้าแบบพบหน้า
 2. ขั้นตอนการสนทนาการขายแบบพบหน้า
 3. นักขายกับทักษะการนำเสนอและตอบข้อซักถามลูกค้า
 4. การนำเสนอขายเชิงเปรียบเทียบ
 5. การนำเสนอขายเน้นคุณภาพ
 6. การนำเสนอขายด้านการบริการ
 7. กิจกรรมบทบาทสมมติ ฝึกทักษะการนำเสนอขายแบบพบหน้า
 8. สรุปและตอบข้อซักถาม

วิทยากร : อ.ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล

 • วิทยากรผู้มีประสบการณ์ในการอบรมด้านการขายและการบริการมานานกว่า 10 ปี
 • เป็นวิทยากรอบรมพนักงานขายให้แก่ SCG , PTT , True , Dtac, SINGHA, TOA , KUBOTA เป็นต้น

Bamboo Training Co.,Ltd.

Be Success Be Potential

ติดต่ออบรมได้ที่

โทร 063-898-2289 , 086-655-6640

Email : info@bambootraining.com

ID Line : Bamboo Training

Facebook : Bamboo Training

ค่าอบรมสัมมนา :
4200 .- บาท/ท่าน

เหมาะสำหรับ : Manager
Staff

สถานที่อบรม : โรงแรม ibis style Bangkok

จำนวนผู้เข้าร่วม :
ต้องการคิด VAT 7% :
ต้องการหัก ณ ที่จ่าย 3% :
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด :

ติดต่อบริษัท