บุคลิกภาพสำหรับพนักงานขายหน้าร้าน (Personality for PC & BA) – Bamboo Training

บุคลิกภาพสำหรับพนักงานขายหน้าร้าน (Personality for PC & BA)

IN HOUSE TRAINING

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

วัตถุประสงค์การอบรม

 1. เพื่อต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงความสำคัญของด้านบุคลิกภาพ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติด้านมาตรฐานของบุคลิกภาพในการขายสินค้าหน้าร้าน
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีทัศนคติและ EQ ที่ดีของการเป็นพนักงานขายหน้าร้าน

รูปแบบการอบรม

 • Workshop
 • Role Play

Key Topics for Training

เวลา 09.00 - 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1

Session 1 : คุณภาพนักขายหน้าร้านที่ลูกค้าต้องการ

 1. นักขายหน้าร้านแบบไหนลูกค้าร้องยี้
 2. สำรวจความพร้อมของตนเอง (กระจกสะท้อนความผิดพลาดของนักขาย)
 3. ลูกค้าคาดหวังอะไรบ้างเมื่อพบนักขายหน้าร้าน
 4. นักขายหน้าร้านที่ดีต้องเป็นอย่างไร
 5. บุคลิกาภพภายในส่งผลต่อบุคลิกภาพภายนอกอย่างไร
 6. EQ ที่ดีต้องเป็นอย่างไร

เวลา 10.30 - 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้า

เวลา 10.45 - 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2

Session 2 : จิตวิทยาการปรับตัวให้เข้ากับลูกค้า

 1. ความพร้อมหน้าร้านที่ดีต้องเป็นอย่างไร
 2. ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหน้าร้านที่นักขายหน้าร้านต้องเข้าใจ
 3. นักขายกับการปรับตัวเองให้เหมาะสมกับสไตล์ลูกค้า
 4. คุณเข้าใจลูกค้าจริงหรือไม่?
 5. จิตวิทยาเบื้องต้นกับการปรับบุคลิกภาพตนเองให้เข้ากับลูกค้า

เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 - 14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3

Session 3 : มาตรฐานการขายสินค้าหน้าร้าน

 1. มาตรฐานหน้าร้านต้องเป็นอย่างไร
 2. มาตรฐานด้านบุคลิกภาพของพนักงานขายหน้าร้าน
 3. กิริยามารยาทกับการวางตัวเพื่อการขาย
 4. มารยาทการแนะนำสินค้าระหว่างการขาย
 5. มารยาทการโชว์หรือส่งสินค้า
 6. มารยาทการเชื้อเชิญลูกค้า
 7. มารยาทอะไรที่ไม่่ควรทำต่อหน้าลูกค้า

เวลา 14.30 - 14.45 น. พักเบรคช่วงบ่าย

เวลา 14.45 - 16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 4

Session 4 : การใช้คำพูดที่ดีอย่างมีเสน่ห์ในการขาย

 1. เสน่ห์คำพูดกับสร้างบรรยากาศในการขาย
 2. คำพูดอย่างที่ทำให้ลูกค้าชื่นชม
 3. การตอบคำถามเกี่ยวกับสินค้าให้ดูมีคุณค่า
 4. โน้มน้าวลูกค้าด้วยการน้ำเสียงและคำพูดที่ดี
 5. คำพูดแบบไหนที่ลูกค้ายอมปิดการขาย
 6. หากลูกค้ายังไม่ปิดการขาย นักขายต้องทำอย่างไร
 7. สรุปและตอบคำถาม

Bamboo Training Co.,Ltd.

Be Success Be Potential

สนใจติดต่ออบรม Inhouse Training & Public Training 

ติดต่อได้ที่ 063-898-2289 , 065-655-6640

Email : info@bambootraining.com

ID LINE : Bamboo

 

ค่าอบรมสัมมนา :
ติดต่อสอบถาม .- บาท/ท่าน

เหมาะสำหรับ : Staff

ติดต่อบริษัท