กลยุทธ์การสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าเก่าให้คงอยู่ในฐานข้อมูล – Bamboo Training

กลยุทธ์การสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าเก่าให้คงอยู่ในฐานข้อมูล

IN HOUSE TRAINING
PUBLIC TRAINING COURSE

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

อบรมวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562

อบรมระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ โรงแรมไอบิสเมอร์เคียว ถ.พระราม 1 ใกล้ห้างมาบุญครอง กทม.

ค่าสัมมนาท่านละ 4,200 บาท

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 4,494 บาท)

(หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เหลือยอดชำระเงินสุทธิ 4,368 บาท)

***หลักสูตรนี้รับจัดอบรม Inhouse Training***

องค์กรมักจะสูญเสียฐานลูกค้าเก่าจากระบบการขายไปมากมาย แต่จะมีนักขายสักที่คนที่เกิดความตระหนักต่อการพยายามรักษาหรือติดตามลูกค้าเก่า เพื่อให้เขากลับมาซื้อสินค้าหรือมาใช้บริการกับอบค์กรอย่างเหมือนคร้งอดีตที่ผ่านมา

หลักสูตรมุ่งเน้นการสร้างแนวทางให้นักขายต้องรู้จักการรักษาและติดตามลูกค้าเก่าอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ลูกค้ายังคงอยู่กับองค์กรต่อไป

หัวข้อการอบรมสัมมนา

Session 1 : Analysis of Customer Data Base

 1. ทำไมลูกค้าเก่าจึงหายไป
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลการซื้อขายอย่างเป็นระบบ
 3. ข้อมูลอะไรบ้างที่ันักขายต้องดู
 4. บริหารลูกค้าเก่าอย่างไรให้ได้ใจลูกค้า
 5. การวางแผนเพื่อการขายกับลูกค้าเก่า
 6. Workshop Planning sales strategy

Session 2 : แผนการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM)

 1. นักขายต้องเข้าใจอะไรจากลูกค้าเก่าก่อนการสร้างสัมพันธ์
 2. แผนการสร้างสัมพันธ์ลูกค้าเชิงรุก
 3. ลูกค้ารายใหญ่ต้องการอะไร
 4. ลูกค้ารายกลางต้องการอะไร
 5. ลูกค้ารายเล็กต้องการอะไร
 6. ลูกค้าที่เป็นดีลเลอร์หรือตัวแทนขายต้องการอะไร
 7. ลูกค้าที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าต้องการอะไร
 8. กิจกรรม กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ลูกค้า

Session 3 : การรักษาฐานลูกค้าให้คงอยู่ในระบบ

 1. การวิเคราะห์สาเหตุปัญหาที่ทำให้ลูกค้าไม่พอใจ
 2. เทคนิคการสนทนากับลูกค้า เพื่อรักษาสัมพันธ์กับลูกค้า
 3. แนวทางการนัดหมายเพื่อการเข้าพบหรือการติดตามกับลูกค้า
 4. กิจกรรม ศิลปะการสื่อสารเพื่อเข้าถึงลูกค้า
 5. สิ่งที่นักขายต้องแก้ไขปัญหาจากลูกค้า

Session 4 : นักขายกับการวางแผนการติดตามลูกค้า

 1. การวางแผนและการแยกลูกค้าออกเป็นกลุ่มๆ
 2. สิ่งที่นักขายต้องเข้าใจก่อนการวางแผนการติดตามลูกค้า
 3. การวางแนวทางและแผนการสนทนากับลูกค้า
 4. ศิลปะการรับคำตำหนิจากลูกค้า
 5. กิจกรรม การใช้คำพูดเพื่อการโน้มน้าวจากลูกค้า
 6. เทคนิคการรับมือข้อโต้แย้งจากลูกค้า

วิทยากร : อาจารย์ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล

 • วิทยากรมีประสบการณ์ในการบรรยายด้านการขายมากว่า 18 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาด้านการขายและการบริการขององค์กรเอกชนมามากมาย
 • องค์กรที่เคยไปบรรยาย เช่น SCG , TOA , ISUZU , Swaroveski , Jaspal , The Mall , Central , MBK , Platinum Fashion Mall เป็นต้น

Bamboo Training Co.,Ltd.

Be Success Be Potential

สนใจอบรม Inhouse , Public Training

ติดต่อ 086-655-6640 , 063-898-2289

Email : bambootraining@gmail.com

 

ค่าอบรมสัมมนา :
4200 .- บาท/ท่าน

เหมาะสำหรับ : Manager
Staff

สถานที่อบรม : ณ โรงแรม เมอร์เคียว ถ.พระราม 1 กทม.

จำนวนผู้เข้าร่วม :
ต้องการคิด VAT 7% :
ต้องการหัก ณ ที่จ่าย 3% :
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด :

ติดต่อบริษัท