แนะนำ!!!! พนักงานขายบ้านและขายคอนโดสไตล์การขายแบบที่ปรึกษา (รุ่นที่ 18) – Bamboo Training

แนะนำ!!!! พนักงานขายบ้านและขายคอนโดสไตล์การขายแบบที่ปรึกษา (รุ่นที่ 18)

IN HOUSE TRAINING
PUBLIC TRAINING COURSE
Special Bamboo

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

อบรมวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562

ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ โรงแรม ibis นานา ถ.สุขุมวิทซอย 4 กทม.

(ลงสถานีรถไฟ้านานา)

ค่าสัมมนาท่านละ 4,500 บาท

(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% แล้วเหลือยอดชำระเงินต่อท่าน 4,680 บาท)

***หลักสูตรนี้รับจัดอบรม Inhouse Training***

พฤติกรรมลูกค้ากับการเข้ามาเลือกชมโครงการล้วนแล้วแต่มีความคาดหวังทั้งสิ้น หากพนักงานขายหรือพนักงานแนะนำโครงการมีความเข้าใจว่าตนเองต้องรู้หลักและเข้าใจว่าต้องนำเสนออะไรให้ลูกค้าสนใจในตัวโครงการแล้ว ย่อมจะนำมาซึ่งการปิดการขายได้อย่างไม่น่าเชื่อ

หลักสูตรนี้จะลงรายละเอียดทุกแง่มุมของการขายบ้านหรือขายคอนโด เพื่อให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้า

หัวข้อการสัมมนา

เวลา 09.00 - 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1

Session 1 : ก่อนขายนักขายต้องเข้าใจอะไรจากลูกค้า

 1. ปัญหาที่พบจากพนักงานขายบ้านและคอนโด
 2. เข้าใจพฤติกรรมและความคาดหวังลูกค้า
 3. สิ่งที่พนักงานขายต้องเตรียมตัวก่อนการขาย
 4. มีอะไรในโครงการที่พนักงานต้องเข้าใจ
 5. กิจกรรม การวิเคราะห์ลูกค้าก่อนการขาย

เวลา 10.30 - 10.45 น. พักเบรคชากาแฟ

เวลา 10.45 - 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2

Session 2 : วิเคราะห์เจาะลึกเพื่อการขายอย่างตรงประเด็น

 1. ปัญหาเดิมที่พบจากทักษะการนำเสนอขายของนักขาย
 2. 5 ขั้นตอนการขายอย่างมืออาชีพ
 3. กิจกรรม การสอบถามเพื่อเข้าถึงความต้องการลูกค้า
 4. ทำไมนักขายต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ลูกค้าก่อนการนำเสนอขาย
 5. นำเสนอข้อมูลเบื้องต้นอย่างไรให้ตรงกับความต้องการลูกค้า
 6. นำเสนอขายอย่างไรให้โครงการโดดเด่น

เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 - 14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3

Session 3 : เทคนิคการนำเสนอขายบ้านและคอนโดอย่างมืออาชีพ

 1. พูดขายบ้านและขายคอนโดอย่างไรให้ขายได้
 2. วิธีการนำเสนอขายบ้านและคอนโดผ่านโมเดล
 3. แนะนำแต่ละพื้นที่ให้กระตุ้นความสนใจลูกค้า
 4. กิจกรรม บทบาทสมมติการขายแบบมีศิลปะ
 5. การนำเสนอขายสำหรับนักลงทุนกับผู้พักอาศัยต่างกันอย่างไร
 6. คำพูดที่ใช้สื่อสารเพื่อสื่อถึงอารมณ์ความรู้สึก
 7. วิธีการตอบข้อโต้แย้งในการขายบ้านและคอนโด

เวลา 14.30 - 14.45 น. พักเบรคชากาแฟ

เวลา 14.45 - 16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงสุดท้าย

Session 4: เช็คสัญญาณความสนใจลูกค้า

 1. ก่อนออกจากบ้านหรือห้องตัวอย่างต้องถามอะไรบ้าง
 2. ศิลปะการสร้างบรรยากาศก่อนการปิดการขาย
 3. กิจกรรม บทบาทสมมติการปิดการขาย
 4. วิธีการสังเกตอากัปอาการกิริยาจากลูกค้า
 5. วิธีการวางแผนด้านการกู้เงินจากสถาบันการเงิน
 6. นำเสนอเรื่องการกู้ต้องพร้อมอย่างไรเพื่อง่ายต่อการกู้
 7. สิ่งที่ต้องเน้นสำหรับการตัดสินใจลูกค้า
 8. วิธีการติดตามลูกค้าเพื่อการปิดการขาย

วิทยากร : อาจารย์ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล

(ชื่อเดิมอาจารย์สุทธิพันธุ์ เตชะสันต์กุล)

 • ประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรด้านการขายมานานกว่า 18 ปี
 • วิทยากรมีประสบการณ์บรรยายด้านการขายให้แก่กลุ่มอสังหาริมทรัยพ์ ให้แก่ Property Perfect , Quinn Condo , เสนาดีเวลลอปเม้นท์ , Tree Condo , NC Housing , Phuket Villa , มั่นคงเคหะการ , Colliers International , โครงการกานต์ศิริ , โครงการสินสาคร สมุทรสาคร , โครงการขายทรัพย์สินของธนาคารเกียรตินาคิน , NIRVANA เป็นต้น

Bamboo Training Co.,Ltd.

Be Success Be Potential

สนใจอบรม Inhouse , Public Training

ติดต่อ 063-898-2289 , 086-655-6640 

Email : bambootraining@gmail.com

ค่าอบรมสัมมนา :
4500 .- บาท/ท่าน

เหมาะสำหรับ : Manager

สถานที่อบรม : ณ โรงแรมไอบิส ถ.สุขุมวิท ซอย 4 กทม.

จำนวนผู้เข้าร่วม :
ต้องการคิด VAT 7% :
ต้องการหัก ณ ที่จ่าย 3% :
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด :

ติดต่อบริษัท