ช่างบริการกับหัวใจนักบริการมืออาชีพ – Bamboo Training

ช่างบริการกับหัวใจนักบริการมืออาชีพ

IN HOUSE TRAINING
PUBLIC TRAINING COURSE

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

อบรมวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562

ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ โรงแรมไอบิส ถ.สุขุมวิท ซอย 4 กทม.

ค่าส้มมนาท่านละ 4,200 บาท

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 4,494 บาท

หักภาษี ณ ที่จ่าย เหลือยอดชำระเงินสุทธิ 4,368 บาท

***หลักสูตรนี้รับจัดอบรม Inhouse Training***

คุณภาพงานบริการขององค์กร ลูกค้าไม่ได้มองหรือวัดแค่การบริการก่อนการขายเท่านั้น แต่เมื่อลูกค้าตัดสินใจใช้บริการหรือซื้อสินค้ากับองค์กรต่างๆ แล้ว สิ่งที่จะทำให้ลูกค้าเกิดการยอมรับและเห็นถึงคุณภาพการบริการขององค์กร คือ คุณภาพการบริการของทีมช่างติดตั้ง และมีหลายองค์กรที่มองข้ามที่จะพัฒนาทักษะการบริการของทีมช่างติดตั้ง

หัวข้ออบรมสัมมนา

เวลา 09.00 - 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1

Session 1 : ทัศนคติที่ดีในงานบริการ

 1. ความสำคัญของงานบริการ
 2. กิจกรรมกลุ่ม คุณเป็นนักบริการอย่างไร
 3. นักบริการที่ดีในสายตาลูกค้า
 4. งานบริการเรื่องมากเพราะอะไร

เวลา 10.30 - 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้า

เวลา 10.45 - 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2

Session 2 : ขั้นตอนการบริการอย่างมืออาชีพ

 1. กระบวนการบริการที่ทีมช่างติดตั้งต้องเข้าใจ
 2. ก่อนการบริการนักบริการต้องรู้อะไรบ้าง
 3. กิจกรรมกลุ่ม คุณเข้าใจลูกค้าหรือไม่
 4. ทำไมนักบริการต้องปรับตัวกับลูกค้า
 5. คุณภาพการบริการลูกค้าวัดจากอะไรบ้าง

เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 - 14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3

Session 3 : บุคลิกภาพเบื้องต้นในงานบริการ

 1. มารยาทเบื้องต้นที่ทีมช่างเทคนิคควรใช้กับลูกค้า
 2. วิธีการแนะนำตัวและทีมงาน
 3. ก่อนการติดตั้งทีมช่างต้องทำอย่างไร
 4. Service Standard for for Service mind
 5. กิจกรรม ฝึกบุคลิกภาพและมารยาทในการให้บริการลูกค้า
 6. กิจกรรมบทบาทสมมติ การมอบการบริการอย่างมืออาชีพ
 7. สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติต่อหน้าลูกค้า
 8. การอธิบายกับลูกค้าอย่างเป็นขั้นตอน

เวลา 14.30 - 14.45 น. พักเบรคช่วงบ่าย

เวลา 14.45 - 16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงสุดท้าย

Session 4 : การรับเรื่องและปัญหาจากลูกค้า

 1. เมื่อลูกค้ามีปัญหานักบริการต้องทำอย่างไร
 2. แนวทางการสร้างความมั่นใจเบื้องต้นแก่ลูกค้า
 3. เข้าใจปัญหาลูกค้าอย่างมืออาชีพ
 4. การสื่อสารประสานงานที่ดี
 5. กิจกรรมกลุ่ม การประสานงานเพื่อการช่วยเหลือลูกค้า
 6. การส่งต่อข้อมูลเพื่อลดปัญหาในการทำงาน

วิทยากร อาจารย์ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล

 • วิทยากรผู้มีประสบการณ์ในการขายและการบริการมานานกว่า 17 ปี
 • เป็นวิทยากรที่มีความชำนาญด้านการบรรยายด้านการบริการและการขายให้แก่องค์กรเอกชนต่างๆ เช่น SCG , true , dtac และอื่นๆ

Bamboo Training Co.,Ltd.

Be Success Be Potential

สนใจอบรม Inhouse , Public Training

ติดต่อ 086-655-6640 , 063-898-2289

 
 

ค่าอบรมสัมมนา :
4200 .- บาท/ท่าน

เหมาะสำหรับ : Manager
Staff

สถานที่อบรม : ณ โรงแรมไอบิส ถ.สุขุมวิท ซอย 4 กทม.

จำนวนผู้เข้าร่วม :
ต้องการคิด VAT 7% :
ต้องการหัก ณ ที่จ่าย 3% :
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด :

ติดต่อบริษัท