ศิลปะการตอบข้อโต้แย้งและการลดข้อถกเถียงด้านการบริการกับลูกค้า – Bamboo Training

ศิลปะการตอบข้อโต้แย้งและการลดข้อถกเถียงด้านการบริการกับลูกค้า

IN HOUSE TRAINING
PUBLIC TRAINING COURSE

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

อบรมวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562

เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ โรงแรมไอบิส นานา ถ.สุขุมวิท ซอย 4 กทม.

(ลงสถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส นานา)

ค่าอบรมสัมมนาท่านละ 4,200 บาท

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 4,494 บาท

(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เหลือยอดชำระ 4,368 บาท)

***หลักสูตรนี้รับจัดอบรม Inhouse Training***

การบริการมักจะมีการติดต่อลูกค้าอยู่ตลอดเวลา แต่การบริการมักจะไม่เสร็จสิ้นทันที เพราะ ลูกค้าจะมีการข้อโต้แย้งในสิ่งที่พนักงานบริการได้นำเสนอให้ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ายอมรับข้อเสนอของพนักงาน พนักงานผู้ให้บริการลูกค้าจะต้องมีเทคนิควิธีการในการตอบข้อโต้แย้งกับลูกค้า

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 • พนักงานขาย
 • พนักงานบริการ
 • พนักงานประจำ Size งานโครงการลูกค้า
 • พนักงาน IT Consult

หัวข้ออบรมสัมมนา

Session 1 : สาเหตุที่ลูกค้าโต้แย้ง

 1. เข้าใจข้อโต้แย้งก่อนต่อว่าลูกค้า
 2. ลูกค้าโต้แย้งเพราะเราหรือเพราะอะไร
 3. กิจกรรม ตอบข้อโต้แย้งแบบไหนไม่มีปัญหา
 4. การตอบข้อโต้แย้งเราต้องทำอย่างไรกับลูกค้า

Session 2 : แนวทางการตอบข้อโต้แย้ง

 1. วิธีการสร้างเหตุและผลในการสนทนากับลูกค้า
 2. กลยุทธ์การตอบข้อโต้แย้งกับลูกค้า
 3. กิจกรรม บทบาทสมมติการตอบข้อโต้แย้งลูกค้า
 4. คำพูดที่ดีในการสนทนากับลูกค้า

Session 3 : สาเหตุที่ลูกค้าและพนักงานถกเถียงไม่จบ

 1. เข้าใจพฤติกรรมลูกค้าเมื่อมีข้อสงสัย
 2. จับทิศจับทางลูกค้าก่อนให้คำแนะนำ
 3. ลักษณะคำพูดที่ใช้กับลูกค้าเมื่อลูกค้าสงสัยมากขึ้น
 4. กิจกรรม เทคนิคการตอบข้อสงสัยลูกค้า

Session 4 : แนวทางการดำเนินการเพื่อลูกค้า

 1. พิจารณาแนวทางการดำเนินการให้ลูกค้า
 2. ทางออกที่เราต้องเตรียมเพื่อลูกค้า
 3. กิจกรรม เสนอทางเลือกอย่างไรเพื่อให้ลูกค้ายอมรับ
 4. วิธีการเจรจาต่อรองเพื่อการบริการ

วิทยากร : อาจารย์ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล

 • วิทยากรมีความชำนาญด้านการบริการและการขายมานานว่า 17 ปี
 • วิทยากรบรรยายหลักสูตรด้านการบริการมานาน บริษัทที่เคยไปบรรยาย เช่น true , Loxley, dtac , CP , PTT , SCG , CDG Group และอื่นๆ

Bamboo Training Co.,Ltd.

Be Success Be Potential

สนใจอบรม Inhouse , Public Training ติดต่อ 086-338-6881, 081-3986888

Email : bambootraining@gmail.com

ค่าอบรมสัมมนา :
4200 .- บาท/ท่าน

เหมาะสำหรับ : Manager
Staff

สถานที่อบรม : ณ โรงแรมไอบิส ถ.สุขุมวิท ซอย 4 กทม.

จำนวนผู้เข้าร่วม :
ต้องการคิด VAT 7% :
ต้องการหัก ณ ที่จ่าย 3% :
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด :

ติดต่อบริษัท