สร้างความสุข สร้างความสัมพันธ์ในองค์กร Human Relationship in Organize – Bamboo Training

สร้างความสุข สร้างความสัมพันธ์ในองค์กร Human Relationship in Organize

IN HOUSE TRAINING
PUBLIC TRAINING COURSE

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

วัตถุปรสงค์การอบรม

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกับภายในทีมงาน
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ความแตกต่างของตัวบุคคล
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักวิธีการคิดบวกเพื่อการทำงานอย่างมีความสุข

Key Topics

เวลา 09.00 - 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1

Session 1 : พื้นฐานการทำงานร่วมกันที่ดี

 1. จุดเริ่มต้นที่ดีของการทำงานร่วมกัน
 2. พื้นฐานความคิดและทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 3. กิจกรรม คุณเข้าใจคนรอบข้างหรือไม่
 4. เข้าถึงตัวตนลดปัญหาทางความคิด

เวลา 10.30 - 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้า

เวลา 10.45 - 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2

Session 2 : ปรับทัศนคติตนเองก่อนมองคนอื่น

 1. พื้นฐานความคิดของเราเกิดจากอะไร
 2. ทำไมเราถึงคิดลบ
 3. กิจกรรม สลายความคิดลบ เพิ่มพลังคิดบวก
 4. มองเพื่อนร่วมงานและหัวหน้าอย่างไรให้สร้างสรรค์

เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 - 14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3

Session 3 : การสื่อสารกับคนรอบข้างอย่างสร้างสรรค์

 1. คำพูดที่ดีสร้างสรรค์บรรยากาศ
 2. คำพูดที่เป็นพิษภัยต่อการทำงาน
 3. การสื่อสารในการทำงานสำคัญอย่างไร
 4. กิจกรรม การสื่อสารเพื่อลดปัญหาการทำงาน
 5. การสื่อสาร
 6. ข้อพึงระวังในการสื่อสารการทำงาน

เวลา 14.30 - 14.45 น. พักเบรคช่วงบ่าย

เวลา 14.45 - 16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงสุดท้าย

Session 4 : ทีมงานกับการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

 1. เข้าใจบทบาทของคนกันและกัน
 2. สิ่งที่ทำให้งานเดินหน้าหรือหยุดชะงัก
 3. ทีมงานที่ดีต้องเป็นอย่างไร
 4. กิจกรรม วัดประสิทธิภาพการทำงานของทีม
 5. สรุปหัวใจสำคัญของมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

วิทยากร อ.ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล หรือ อ.วิเชียร วณิชย์วงศ์วาน

วิทยากรที่มาประสบการณ์ในการอบรมมานานกว่า 20 ปี จนเป็นที่ยอมรับขององค์กรเอกชนมากมายหลายแห่ง

Bamboo Training Co.,Ltd.

Be Success Be Potential

สนใจอบรม Inhouse , Public Training

ติดต่อ 086-338-6881, 081-3986888

Email : bambootraining@gmail.com

 
   

 

   
   
   
   
   

ค่าอบรมสัมมนา :
4200 .- บาท/ท่าน

เหมาะสำหรับ : Manager
Staff

สถานที่อบรม : ณ เดอะคอนเนคชั่นส์ ถ.รัชดาภิเษก แยกรัชโยธิน กทม.

จำนวนผู้เข้าร่วม :
ต้องการคิด VAT 7% :
ต้องการหัก ณ ที่จ่าย 3% :
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด :

ติดต่อบริษัท