(หลักสูตรแนะนำ) นักขายยุคใหม่กับการทำ CRM & CEM เพื่อเพิ่มยอดขาย – Bamboo Training

(หลักสูตรแนะนำ) นักขายยุคใหม่กับการทำ CRM & CEM เพื่อเพิ่มยอดขาย

PUBLIC TRAINING COURSE

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

อบรมวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562

ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ โรงแรม ไอบิส นานา สุขุมวิท ซอย 6 กทม. 

(ลงสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสนานา)

ค่าสัมมนาท่านละ 4,200 บาท

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,494 บาท)

(หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เหลือยอดชำระ 4,368 บาท)

****หลักสูตรนี้สามารถจัดอบรมแบบ Inhouse Training ได้****

ความจำเป็นของหลักสูตร

นักขายกับการสร้างยอดขายเป็นสิ่งที่องค์กรคาดหวังมาก แต่นักขายที่มีเพียงมุมมองที่จะเน้นแต่การขาย โดยขาดการมองการบริหารลูกค้า ในระยะยาวนักขายย่อมเกิดปัญหาในการสร้างยอดขายได้ ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงเห็นความสำคัญของการสร้างสัมพันธ์ของนักขายที่มีต่อลูกค้า และเห็นความสำคัญของการบริหารลูกค้าอย่างเป็นระบบ เพื่อจูงใจให้ลูกค้ายังคงซื้อสินค้าหรือใช้บริการกับเราต่อไปในอนาคต

กลุ่มเป้าหมายการเข้าอบรม

 • พนักงานขาย หัวหน้าหน้าทีมขายหรือผู้จัดการทีมขาย

ผลที่ได้จากการอบรม

 1. นักขายเข้าใจแนวคิดในการบริหารลูกค้ามากขึ้น
 2. นักขายสามารถนำแนวคิดไปบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวได้
 3. นักขายมีกลยุทธ์และนำวิธีการต่างๆ ไปทำเป็นแผนในการบริหารลูกค้าอย่างเป็นระบบได้

Topics Training

Session 1 : Customer Management for Sales

 1. นักขายต้องเข้าใจอะไรเกี่ยวกับลูกค้า
 2. Model เชิงจิตวิทยา กับการบริหารลูกค้า
 3. วิธีการบริหารลูกค้าให้ได้ใจลูกค้า
 4. แนวทางการสร้างสัมพันธ์ด้วย Person Push
 5. Workshop เราจะ Push ลูกค้าอย่างไรดี

Session 2 : Sale Management by CRM

 1. ทีมขายทำไมต้องทำ CRM กับลูกค้า
 2. ก่อนทำ  CRM นักขายต้องเตรียมอะไร
 3. ทำ CRM อย่างไรให้เห็นผลในการขาย
 4. CRM step by step
 5. Workshop นักขายกับการทำ CRM ให้บรรลุเป้า

Session 3 : Sale Team get idea CEM

 1. CEM  สำคัญอย่างไรต่อทีมขาย
 2. แนวทางการทำ CEM ในยุค 4.0
 3. กลยุทธ์และแนวคิดกับการทำ CEM ให้เห็นผลชัดเจน
 4. Model CEM for Up Sale
 5. Workshop ทีมขายวางกรอบแนวทางการทำ CEM
 6. ทำ CEM อย่างไรเพื่อเพิ่มยอดขายอย่างเป็นระบบ

Session 4 : นักขายกับการ Retention ลูกค้า

 1. ทำไมลูกค้าจึงหายไปจากระบบ
 2. เราจะดึงลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการได้อย่างไร
 3. การแยกกลุ่มลูกค้า เพื่อการ Retention
 4. Retention Model กับการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
 5. ลูกค้าที่ไม่หวนกลับมา เราจะมีแผนการขายอย่างไร
 6. สรุปและตอบคำถาม

สนใจอบรมติดต่อได้ที่

Bamboo Training Co.,Ltd.

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

โทร 086-655-6640 , 063-898-2289

Email : bambootraining@gmail.com

วิทยากรนำอบรมสัมมนา

อาจารย์ ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล (อ.ป๊อป)

ผลงานและประสบการณ์

 • ได้รับ รางวัล นักขาย Pro Sales ยอดขายทะลุ 100 ล้าน 5 ปีซ้อน
 • ที่ปรึกษาการวางโครงสร้างและบริหารทีมขายให้แก่องค์กรเอกชนหลายแห่ง
 • ที่ปรึกษาด้านการวางแผนเพื่อการพัฒนาทีมขาย (Sale Training Road Map) ให้แก่องค์กรเอกชนและกลุ่มธุรกิจ SMEs
 • ที่ปรึกษาในการจัดทำ Competency ของทีมขายให้แก่องค์กรเอกชนหลายแห่ง
 • วิทยากรผู้ชำนาญการในการอบรมด้านการขายและการบริการให้กับองค์กรเอกชนระดับประเทศมานานกว่า 10 ปี
 • ที่ปรึกษาการพัฒนาหลักสูตรด้านการตลาดให้แก่สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง
 • วิทยากรกิตติมศักดิ์รับเชิญให้บรรยายหัวข้อ การจัดการธุรกิจร้านค้าปลีกและการวางระบบร้านค้าให้ทันสมัย

ประวัติการทำงาน

 • Customer Executive Unilever Thai Trading  Co., Ltd.
 • Customer Executive BJC Group
 • Training officer & Trainer Charoen Pokphand Group
 • Area Sales Manager  Jubilee Diamond

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ปริญญาโท เกียรตินิยม        บริหารธุรกิจสำหรับนักบริหาร (Executive MBA) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปัจจุบัน            

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท แบมบู เทรนนิ่ง จำกัด
 • วิทยากรรับเชิญบรรยายด้านทักษะการขายและการบริการมานานกว่า 10 ปี

ค่าอบรมสัมมนา :
4,200 .- บาท/ท่าน

เหมาะสำหรับ : Manager
Staff

สถานที่อบรม : ณ โรงแรมไอบิส ถ.สุขุมวิท ซอย 4 กทม.

จำนวนผู้เข้าร่วม :
ต้องการคิด VAT 7% :
ต้องการหัก ณ ที่จ่าย 3% :
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด :

ติดต่อบริษัท