(หลักสูตรใหม่ที่แนะนำ) เทคนิคการนำเสนอขาย เพื่อปิดการขายภายใน 15 นาที (การขายขณะออกบูธ) – Bamboo Training

(หลักสูตรใหม่ที่แนะนำ) เทคนิคการนำเสนอขาย เพื่อปิดการขายภายใน 15 นาที (การขายขณะออกบูธ)

IN HOUSE TRAINING
PUBLIC TRAINING COURSE

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

อบรมวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562

ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ โรงแรม IBIS สาทร กทม.

ค่าสัมมนาท่านละ 4,200 บาท

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเป็นเงิน 4,494 บาท)

(หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เหลือยอดชำระเงิน 4,368 บาท)

****หลักสูตรนี้สามารถจัดอบรมแบบ Inhouse Training ได้****

ความเป็นของหลักสูตร

เนื่องจากการขายของนักขายในตลาดจำนวนมาก ที่มักจะทำให้การขายยืดเยื้อเสียเวลา ทั้งที่ ลูกค้าอาจจะมีการส่งสัญญาณในการปิดการให้นักขายแล้วก็เป็นได้ อีกทั้ง นักขายบางคนคิดว่า การสนทนากับลูกค้านานๆ อาจจะทำให้ลูกค้าใจอ่อนต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากนักขายก็ได้ ซึ่งสิ่งที่กล่าวมานี้ เป็นการคิดและคาดเดาของนักขายไปเอง จึงทำให้ปิดการขายล้มเหลวไม่เป็นท่า

ผลที่จะได้จากหลักสูตรนี้

 1. นักขายจะได้เข้าใจวิธีการวิเคราะห์ลูกค้าขณะขายได้มากขึ้น
 2. นักขายสามารถพัฒนาทักษะในการนำเสนอขายภายในเวลาอันจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. นักขายสามารถโน้มน้าวและตอบข้อโต้แย้งจากลูกค้าได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
 4. นักขายสามารถมองโอกาสและจังหวะในการปิดการขายได้อย่างเหมาะสม

กลุ่มเป้าหมายของการอบรม

 • พนักงานขายหน้าร้าน
 • พนักงานขายที่ต้องออกไปพบลูกค้า
 • พนักงานขายที่ต้องออกบูธการขายสินค้า

หัวข้ออบรมสัมมนา

Session 1 : การเอาชนะลูกค้าด้วยวิธีการสังเกตจากลูกค้า

 1. วิธีการสังเกตลูกค้าเพื่อเปิดการขาย
 2. อะไรคือสิ่งที่ลูกค้าบ่งบอกว่าเขาพร้อมที่คุยกับนักขาย
 3. การใช้คำพูดเช็คความพร้อมลูกค้าเพื่อการเปิดการขาย
 4. วลีแบบไหนเป็นอันตรายต่อการเปิดการขาย
 5. Role play บทบาทสมมติ เปิดขายได้ใจลูกค้า ทำอย่างไร

Session 2 : การเข้าถึงใจและความต้องการจากลูกค้าอย่างแม่นยำ

 1. ทำไมลูกค้าจึงไม่สนใจการขายของนักขาย
 2. สิ่งที่นักขายควรจะล่วงรู้จากลูกค้าก่อนนำเสนอขาย
 3. เทคนิค 8 ข้อ เพื่อการทะลวงใจลูกค้าก่อนนำเสนอขาย
 4. ลูกค้าไม่ให้ความร่วมมือในการสนทนา เราจะทำอย่างไร
 5. วิธีการใช้คำพูดดึงความสนใจจากลูกค้า
 6. Workshop คำพูดแบบไหนที่จะสร้างโอกาสในการนำเสนอขาย

Session 3 : การสร้างคุณค่าในตัวสินค้าด้วยศิลปะการนำเสนอขาย

 1. สินค้ามีหลายตัว เราจะนำเสนออย่างไรให้สินค้าโดนใจลูกค้า
 2. เทคนิคการนำเสนอขายให้สินค้ามีคุณค่าในสายตาลูกค้า
 3. ุ6 วิธีการนำเสนอขายให้ลูกค้า จดจำคุณภาพสินค้า
 4. 8 กลเม็ดการนำเสนอขายเชิงเปรียบเทียบ (พูดแล้วโดนใจลูกค้าอย่างไร)
 5. เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ลูกค้าสนใจสินค้าตัวไหน
 6. Role play ฝึกทักษะและเทคนิคการนำเสนอขาย

Session 4 : เทคนิคการตอบข้อโต้แย้งและปิดการขายไม่ให้หลุดเป้า

 1. ข้อโต้แย้งอะไรที่เป็นอันตรายต่อการขาย
 2. วลีคำพูดของลูกค้าแบบไหน คือ ข้อโต้แย้งที่นักขายควรเข้าใจ
 3. 8 ขั้นตอน 6 แนวทางในการตอบข้อโต้แย้งจากลูกค้า
 4. วิธีการเปลี่ยนความคิดลบของลูกค้า เพื่อปิดการขายให้ได้
 5. สถานการณ์แบบไหนที่เราต้องเร่งปิดการขาย
 6. Workshop & Role play ปิดการขายให้ได้ยอดขาย
 7. สรุปและตอบคำถาม

สนใจอบรมติดต่อได้ที่

Bamboo Training Co.,Ltd.

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

โทร 086-655-6640 , 063-898-2289

Email : bambootraining@gmail.com

วิทยากรนำอบรมสัมมนา

อาจารย์ ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล (อ.ป๊อป)

ผลงานและประสบการณ์

 • ได้รับ รางวัล นักขาย Pro Sales ยอดขายทะลุ 100 ล้าน 5 ปีซ้อน
 • ที่ปรึกษาการวางโครงสร้างและบริหารทีมขายให้แก่องค์กรเอกชนหลายแห่ง
 • ที่ปรึกษาด้านการวางแผนเพื่อการพัฒนาทีมขาย (Sale Training Road Map) ให้แก่องค์กรเอกชนและกลุ่มธุรกิจ SMEs
 • ที่ปรึกษาในการจัดทำ Competency ของทีมขายให้แก่องค์กรเอกชนหลายแห่ง
 • วิทยากรผู้ชำนาญการในการอบรมด้านการขายและการบริการให้กับองค์กรเอกชนระดับประเทศมานานกว่า 10 ปี
 • ที่ปรึกษาการพัฒนาหลักสูตรด้านการตลาดให้แก่สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง
 • วิทยากรกิตติมศักดิ์รับเชิญให้บรรยายหัวข้อ การจัดการธุรกิจร้านค้าปลีกและการวางระบบร้านค้าให้ทันสมัย

ประวัติการทำงาน

 • Customer Executive Unilever Thai Trading  Co., Ltd.
 • Customer Executive BJC Group
 • Training officer & Trainer Charoen Pokphand Group
 • Area Sales Manager  Jubilee Diamond

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ปริญญาโท เกียรตินิยม        บริหารธุรกิจสำหรับนักบริหาร (Executive MBA) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปัจจุบัน            

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท แบมบู เทรนนิ่ง จำกัด
 • วิทยากรรับเชิญบรรยายด้านทักษะการขายและการบริการมานานกว่า 10

ค่าอบรมสัมมนา :
4200 .- บาท/ท่าน

สถานที่อบรม : ณ โรงแรมไอบิส ถ.สาทร ซอยงามดูพลี กทม

จำนวนผู้เข้าร่วม :
ต้องการคิด VAT 7% :
ต้องการหัก ณ ที่จ่าย 3% :
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด :

ติดต่อบริษัท