เทคนิคการบริหารจัดการความเครียด เพื่อความสุขในการทำงาน – Bamboo Training

เทคนิคการบริหารจัดการความเครียด เพื่อความสุขในการทำงาน

IN HOUSE TRAINING
PUBLIC TRAINING COURSE

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

วันอบรมจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. 

ณ โรงแรมไอบิส นานา ถ.สุขุมวิท ซอย 4 กทม.

ลงรถไฟฟ้า BTS สถานีนานา

ค่าอบรมสัมมนาท่านละ 4,200 บาท

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 4,494

ราคาหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เป็นเงิน 4,368 บาท

***หลักสูตรนี้รับจัดอบรม Inhouse Training***

 

ความเครียดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอ แต่จะมีใครเข้าใจว่าความเครียดที่แท้จริงนั้นมีวิธีการจัดการได้ โดยที่เราเองยังคงมีความสุขและไม่มีปัญหาอะไรเล

หลักสูตรผู้เข้าอบรมจะได้เข้าใจถึงแนวทางการจัดการความเครียดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับความสุขทางใจของตนเอง

หัวข้ออบรมสัมมนา

Session 1 : เข้าใจตนเองเพื่อปรับทัศนคติ

 1. กิจกรรม แบบสำรวจตนเองว่าทัศนคติเป็นอย่างไร
 2. กิจกรรม กระจกสังคมสะท้อนความเป็นคุณ
 3. พื้นฐานความคิดกับการมองผู้อื่น
 4. การสร้างมุมมองตนเองให้เกิดความสุขจากใจ
 5. ศิลปะวิธีการเข้าหาบุคคลแบบมิตรและมิตร
 6. เข้าหาเพื่อนร่วมงานอย่างไรได้ใจและสร้างสรรค์

Session 2 : การเปิดใจรับคนรอบข้างแบบไม่เครียด

 1. กิจกรรม การวิเคราะห์บุคคลด้วยสายตา
 2. เข้าใจสรีสะศาสตร์เพื่อลดความขัดแย้งทางใจ
 3. กิจกรรม ศิลปะการเข้าบุคคลแต่ละนิสัย
 4. การควบคุมตนเองไม่เห็นอารมณ์หงุดหงิด
 5. มองปัญหารอบด้านอย่างไรเพื่อให้เกิดความสุข

Session 3 : วิธีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีลดความเครียดจากทีมงาน

 1. กิจกรรม เปิดโอกาสให้บุคคลเพื่อสัมพันธภาพที่ดี
 2. ความเครียดเริ่มต้นจากอะไร
 3. อาการที่บ่งบอกว่าคุณกำลังเครียด
 4. เมื่อเครียดเราจะจัดการความเครียดอย่างไร
 5. การสร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบไม่เครียด
 6. กิจกรรม ทีมงานสร้างสรรค์ องค์กรไร้ความเครียด

Session 4 : การลดความเครียดสไตล์นักสร้างสรรค์

 1. วิธีการจัดการความเครียดอย่างง่าย
 2. การหาทางออกที่สร้างสรรค์เมื่อเครียด
 3. กิจกรรม การกระตุ้นความสุข ลดความเครียด
 4. เครียดเรื่องงาน เครียดเรื่องคน เราทำอย่างไร
 5. วิธีการสร้างความสุขแบบระยะยาว

Bamboo Training Co.,Ltd.

Be Success Ba Potential

สนใจอบรม Inhouse , Public Training ติดต่อ 086-338-6881, 081-3986888

Email : bambootraining@gmail.com

 
   

 

 
   
   
   
 

ค่าอบรมสัมมนา :
4200 .- บาท/ท่าน

เหมาะสำหรับ : Manager
Staff

สถานที่อบรม : ณ โรงแรมไอบิส ถ.สุขุมวิท ซอย 4 กทม.

จำนวนผู้เข้าร่วม :
ต้องการคิด VAT 7% :
ต้องการหัก ณ ที่จ่าย 3% :
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด :

ติดต่อบริษัท