เทคนิคการเพิ่มยอดขายสินค้าเมื่อสภาวะการณ์ตลาดไม่ดี – Bamboo Training

เทคนิคการเพิ่มยอดขายสินค้าเมื่อสภาวะการณ์ตลาดไม่ดี

IN HOUSE TRAINING
PUBLIC TRAINING COURSE

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

อบรมวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562

ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ โรงแรมไอบิส ถ.สุขุมวิท ซอย 4 กทม.

ค่าสัมมนาท่านละ 4,200 บาท

(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เหลือยอดชำระ 4,368 บาท)

***หลักสูตรนี้รับจัดอบรม Inhouse Training***

สถานการณ์ในการขายอาจจะมีบ้างที่นักขายต้องประสบกับปัญหาหรือสถานการณ์การขายที่ย่ำแย่หรือไม่เป็นไปตามที่ต้องการ แต่แนวทางการขายเมื่อนักขายประสบปัญหาเหล่านี้ก็ย่อมมีทางออก เพียงแต่อยู่ที่นักขายต้องเข้าใจและมีแนวทางในการจัดการกับสถานการณ์ในการขาย ณ ขณะนั้นอย่างไร

Key Topics Training

เวลา 09.00 - 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1

Session 1 : การบริหารจัดการลูกค้าเก่า

 1. ลูกค้าเก่ามีคุณค่ากับการขายอย่างไร
 2. กิจกรรมระดมความคิด การวางแผนการติดตามลูกค้าเก่า
 3. วิธีการคัดแยกลูกค้าเก่าที่สร้างโอกาสการขาย
 4. แนวทางการติดตามลูกค้าเก่าอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. สิ่งที่นักขายต้องรู้ก่อนการติดตามลูกค้าเก่า

เวลา 10.30 - 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้า

เวลา 10.45 - 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2

Session 2 : ทักษะการติดตามลูกค้าอย่างมืออาชีพ

 1. การติดตามลูกค้าทางโทรศัพท์
 2. ทักษะการสนทนากับลูกค้าทางโทรศัพท์
 3. หัวใจสำคัญการเริ่มต้นการสนทนา
 4. เทคนิคการสอบถามและการนำเสนอขายกับลูกค้า
 5. กิจกรรมบทบาทสมมติ การขายกับลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์
 6. ข้อพึงระวังในการสนทนากับลูกค้า
 7. แนวทางการจัดการคำปฏิเสธจากลูกค้า

เวลา 12.00 - 13.00 น. พักทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 - 14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3

Session 3 : การเพิ่มฐานลูกค้าเพื่อสร้างยอดขาย

 1. คุณเข้าใจลูกค้าใหม่หรือไม่
 2. สิ่งที่นักขายต้องดำเนินการเมื่อมีลูกค้าใหม่
 3. แนวทางการนำเสนอและขายกับลูกค้าใหม่
 4. วิธีการสร้างความเชื่อมั่นกับลูกค้าใหม่
 5. กิจกรรมการสร้างสัมพันธ์และการเข้าถึงลูกค้าใหม่
 6. การบริหารจัดการลูกค้าใหม่

เวลา 14.30 - 14.45 น. พักเบรคช่วงบ่าย

เวลา 14.45 - 16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงสุดท้าย

Session 4 : ศิลปะการโน้มน้าวลูกค้าเพื่อรักษาฐานลูกค้า

 1. คุณเข้าใจปัญหาในงานขายหรือไม่
 2. สิ่งที่ลูกค้าเบื่อหน่ายในการขาย
 3. นักขายกับรักษาฐานลูกค้าอย่างยั่งยืน
 4. วิธีการขจัด สร้างความเชื่อมั่นกับลูกค้า
 5. กิจกรรม คุณจะทำอย่างไรกับลูกค้าเจ้าปัญหา
 6. การโน้มน้าวใจลูกค้าเพื่อลดการตัดสัมพันธ์ในงานขาย
 7. แนวทางการผูกมิตรระยะยาวกับลูกค้า
 8. สรุปและตอบข้อซักถาม

วิทยากร :  อาจารย์ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล

 • ประสบการณ์การเป็นวิทยากรด้านการขายมานานกว่า 18 ปี
 • เคยบรรยายด้านการขายให้แก่บริษัทชั้นนำ เช่น SCG , true , Unilever , TOA , TOYOTA , ISUZU , NISSAN , MAZDA , Property Perfect เป็นต้น

Bamboo Training Co.,Ltd.

Be Success Be Potential 

สนใจอบรม Inhouse , Public Training

ติดต่อ 086-655-6640 , 063-898-2289

Email : bambootraining@gmail.com

ค่าอบรมสัมมนา :
4200 .- บาท/ท่าน

เหมาะสำหรับ : Manager
Staff

สถานที่อบรม : ณ โรงแรมไอบิส ถ.สุขุมวิท ซอย 4 กทม.

จำนวนผู้เข้าร่วม :
ต้องการคิด VAT 7% :
ต้องการหัก ณ ที่จ่าย 3% :
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด :

ติดต่อบริษัท