เลขานุการยุคใหม่ เข้าใจนาย เข้าใจงาน – Bamboo Training

เลขานุการยุคใหม่ เข้าใจนาย เข้าใจงาน

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

อบรมวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562

ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ โรงแรมไอบิส นานา สุขุุมวิท ซอย 4 กทม. 

ค่าสัมมนาท่านละ 4,500 บาท

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 4,815 บาท

หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เหลือยอดชำระเงิน 4,680 บาท

การเป็นเลขานุการที่ดีต้องมีจิตวิทยาและทักษะในการทำงานอย่างละเอียด เพราะ นอกจากต้องมีความเข้าใจในระบบหรืองานด้านเลขานุการแล้ว ยังจะต้องเข้าใจสไตล์หรือความเป็นตัวตนของนายหรือผู้บริหารอีกด้วย เพื่อให้การทำงานและการประสานงานสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา

 1. เลขานุการยุคใหม่ต้องมีจิตวิทยาอย่างไรบ้าง
 2. สิ่งที่เลขานุการต้องปรับตัวเองก่อนการเป็นผู้ช่วยมือขวาของผู้บริหาร
 3. บทบาทหน้าที่ของเลขานุการยุคใหม่
 4. การวางแผนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ
 5. เรียนรู้สไตล์ของหัวหน้า เพื่อการทำงานอย่างราบรื่น
 6. เทคนิคการเอาชนะใจนาย
 7. มารยาทและกาลเทศะของการเป็นเลขานุการมืออาชีพ
 8. ทักษะการสื่อสารประสานงานให้มีประสิทธิภาพ
 9. การจัดระบบงานเอกสารให้เป็นระเบียบ
 10. มาตรฐานการเขียนอีเมล์ , จดหมาย ถึงผู้บริหารและบุคคลทั่วไป
 11. การบริหารเวลาในการทำงานให้ทันเวลา
 12. เคล็ดลับการพัฒนางานให้เป็นเลขานุการมือหนึ่ง

วิทยากร อ. สุธาสินี เกรียงศักดิ์พิชิต

 • วิทยากรผู้มากประสบการณ์ด้านงานเลขานุการในองค์กรเอกชนต่างๆ
 • ที่ปรึุกษาด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ในองค์กรเอกชนหลายแห่ง
 • หัวหน้าภาควิชาเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Bamboo Training Co.,Ltd.

Be Success Be Potential

สนใจอบรม Inhouse Training & Public Training ติดต่อ

โทร 086-655-6640 , 063-898-2289

ค่าอบรมสัมมนา :
4,500 .- บาท/ท่าน

จำนวนผู้เข้าร่วม :
ต้องการคิด VAT 7% :
ต้องการหัก ณ ที่จ่าย 3% :
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด :

ติดต่อบริษัท