เทคนิคการสื่อสารประสานงานอย่างสร้างสรรค์ในการทำงาน – Bamboo Training

เทคนิคการสื่อสารประสานงานอย่างสร้างสรรค์ในการทำงาน

IN HOUSE TRAINING
Special Bamboo

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

 

***หลักสูตรนี้รับจัดอบรม Inhouse Training***

การสื่อสารประสานงานในการทำงานเป็นสิ่งที่พนักงานทุกคนต้องเกิดขึ้นในการทำงาน หากพนักงานไม่เห็นความสำคัญหรือไม่เข้าใจวิธีการสื่อสารประสานงานที่ดี ผลเสียหายของการทำงานจะเกิดขึ้นอีกมากมาย

เรามาเข้าใจวิธีการสื่อสารประสานที่มีประสิทธิภาพกันดีกว่าว่าต้องเป็นอย่างไรบ้าง เพื่อให้การทำงานออกมาดีที่สุด

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 • พนักงานทุกระดับในองค์กร
 • พนักงานติดต่อลูกค้า

หัวข้ออบรมสัมมนา

Session 1 : สื่อสารอย่างไรลดความสับสน

 1. ปัญหาการสื่อสารประสานงานในการทำงาน
 2. การสื่อสารที่ก่อให้เกิดปัญหา
 3. เข้าใจคน เข้าใจวิธีการสื่อสาร
 4. วิธีการสื่อสารที่ดีต้องสื่อสารอะไรบ้าง
 5. ความเข้าใจในกระบวนการของการทำงาน
 6. กิจกรรม ทีมงานกับการสื่อสารการทำงาน
 7. สรุปปัญหาและข้อคิดจากกิจกรรม

Session 2 : การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 1. การประสานงานที่ดีของตัวบุคคล
 2. รูปแบบการประสานงานที่ดีเป็นอย่างไร
 3. กิจกรรม ประสานงานยังไงให้งานสำเร็จ
 4. ลูกค้าภายในและภายนอกองค์กรต่างกันอย่างไร
 5. การประสานงานลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร

Session 3 : สร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นด้วยการประสานงานที่ดี

 1. ขั้นตอนการประสานงานภายนอกองค์กร
 2. กิจกรรม วิธีการลดปัญหาการสื่อสารประสานงานภายนอกองค์กร
 3. กรณีศึกษา สื่อสารประสานงานที่เป็นปัญหาในการทำงาน
 4. แนวทางการลดปัญหาการสื่อสารประสานงาน

Session 4 : ทีมงานที่สร้างสรรค์ในการสื่อสารประสานงาน

 1. ทีมงานที่ดีต้องเป็นอย่างไร
 2. ลดอคติในการทำงานภายในทีมงาน
 3. กิจกรรม ทีมงานกับการสื่อสารประสานงาน
 4. หัวใจสำคัญการสื่อสารประสานงาน
 5. องค์กรได้อะไรหากประสานงานดี
 6. Action เพื่อการสื่อสารประสานงานที่ดีในการทำงาน

หมายเหตุ

 • หลักสูตรนี้เคยบรรยายให้กับองค์กรเอกชนต่างๆ มากมาย เช่น CDG Group , CP , SCG , Adisa Group , โรงแรมดุสิตธานี และอื่นๆ อีกมากมาย 

วิทยากร : อ.วิเชียร วณิชย์วงศ์วาน

 • อดีตผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลากร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
 • ประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรมานานกว่า 20 ปี

Bamboo Training Co.,Ltd.

Be Success Be Potential

สนใจอบรม Inhouse , Public Training ติดต่อ 086-338-6881, 081-3986888

Email : bambootraining@gmail.com

ค่าอบรมสัมมนา :
4200 .- บาท/ท่าน

เหมาะสำหรับ : Manager
Staff

สถานที่อบรม : ณ โรงแรมไอบิส ถ.สุขุมวิท ซอย 4 กทม.

จำนวนผู้เข้าร่วม :
ต้องการคิด VAT 7% :
ต้องการหัก ณ ที่จ่าย 3% :
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด :

ติดต่อบริษัท