พูดและนำเสนออย่างไรให้ชนะใจลูกค้า – Bamboo Training

พูดและนำเสนออย่างไรให้ชนะใจลูกค้า

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

อบรมวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562

อบรมระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ โรงแรมเมอร์เคียว สยาม กทม. 

(ลงสถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬา)

ค่าสัมมนาท่านละ 4,200 บาท

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 4,494 บาท

หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% เหลือยอดชำระเงินสุทธิ 4,326 บาท

***หลักสูตรนี้สามารถจัดอบรม Inhouse Training***

นักขายในตลาดจำนวนมาก ยังมีปัญหาด้านการพูดเพื่อการสนทนาในด้านการขายกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการพูดที่ทำให้ลูกค้า งง หรือ สับสนในการพูดของนักขายหรือการตอบคำถามที่ไม่ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าถาม ผลที่ตามมา คือ ทำให้ลูกค้าชะลอการซื้อสินค้าหรือลูกค้ารู้สึกไม่ดีกับนักขายคนนั้นไปเลย 

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

 • พนักงานขายใหม่หรือพนักงานขายที่มีอายุงานไม่เกิน 3 ปี

หัวข้อการอบรม

เวลา 09.00 - 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1

Session 1 : นักขายกับการพูดที่ดีต่อหน้าลูกค้า

 1. นักขายกับการเข้าใจปัญหาตนเองเกี่ยวกับการขาย
 2. การพูดที่ดีต้องเป็นอย่างไร
 3. รูปแบบการพูดในการขายที่นักขายควรจะเข้าใจ
 4. กิจกรรม ฝึกการพูดและการนำเสนอให้ผู้ฟังสนใจ
 5. หัวใจสำคัญของการพูดให้คนฟังสนใจ

เวลา 10.30 - 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้า

เวลา 10.45 - 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2

Session 2 : เสน่ห์การใช้คำพูดในการสนทนากับลูกค้า

 1. เข้าใจกลุ่มเป้าหมายลูกค้าเพื่อการขาย
 2. การเลือกใช้คำในการสนทนากับลูกค้า
 3. กิจกรรม Workshop เข้าใจจิตวิทยาในการสนทนากับลูกค้า
 4. คำพูดในการลดปัญหาเพื่อการสนทนากับลูกค้าอย่างราบรื่น
 5. ข้อควรระวังในการสนทนากับลูกค้าเพื่อการขาย

เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 - 14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3

Session 3 : การนำเสนอขายให้ลูกค้าสนใจ

 1. หัวใจสำคัญของการนำเสนอขาย
 2. ลำดับความคิดเพื่อการนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ
 3. ลำดับประเด็นของการนำเสนอขาย
 4. ข้อมูลอะไรที่เราควรหรือไม่ควรนำเสนอแก่ลูกค้า
 5. เทคนิคการตอบคำถามเพื่อลดหลุมดำของการขาย
 6. กิจกรรมบทบาทสมมติ การนำเสนอขายเพื่อโดนใจลูกค้า

เวลา 14.30 - 14.45 น. พักเบรคช่วงบ่าย

เวลา 14.45 - 16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงสุดท้าย

Session 4 : กลยุทธ์การเอาตัวรอดเมื่อเจอลูกค้ามีข้อโต้แย้ง

 1. สารพัดข้อโต้แย้งที่นักขายกลัว
 2. เมื่อเจอข้อโต้แย้ง เราควรทำอย่างไรบ้าง
 3. แนวทางการลำดับสาระในการตอบข้อโต้แย้ง
 4. ข้อโต้แย้งด้านสินค้า เราควรจะตอบอย่างไร
 5. ข้อโต้แย้งด้านการบริการหลังการขาย เราควรตอบอย่างไร
 6. ข้อโต้แย้งที่เราตอบไม่ได้ เราควรทำอย่างไร
 7. กิจกรรมบทบาทสมมติ เทคนิคการใช้คำพูดเพื่อการตอบขเอโต้แย้งจากลูกค้า
 8. สรุปประเด็นสำคัญต่างๆ

วิทยากร : อ.ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล

 • วิทยากรมีประสบการณ์ในการบรรยายด้านการขายและบริการมานานกว่า 19 ปี
 • บริษัทเอกชนต่างๆ ที่วิทยากรเคยไปบรรยาย เช่น Applic CAD , เกรียงไทย วัฒนากรุ๊ป , Fluid Mechanic Supply , TTC Power Tools , Endress & Hauser (Thailand) เป็นต้น

Bamboo Training Co.,Ltd.

Be Success Be Potential

สนใจอบรม Inhouse , Public Training

ติดต่อ 063-898-2289 , 086-655-6640

Email : bambootraining@gmail.com

 
 

ค่าอบรมสัมมนา :
4,200 .- บาท/ท่าน

จำนวนผู้เข้าร่วม :
ต้องการคิด VAT 7% :
ต้องการหัก ณ ที่จ่าย 3% :
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด :

ติดต่อบริษัท