Professional Selling Skills (หลักสูตรอบรมต่อเนื่อง) โครงการก้าวสู่การเป็นนักขายอย่างมืออาชีพ (4 วัน) – Bamboo Training

Professional Selling Skills (หลักสูตรอบรมต่อเนื่อง) โครงการก้าวสู่การเป็นนักขายอย่างมืออาชีพ (4 วัน)

IN HOUSE TRAINING
PUBLIC TRAINING COURSE

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

อบรมวันที่ 30 พฤศจิกายน , วันที่ 1 , 14 และ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561

อบรมระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรม ไอบิส นานา ถนนสุขุมวิท ซอย 4 กทม.

(รถไฟฟ้า BTS สถานีนานา)

ค่าสัมมนาท่านละ 16,000 บาท

(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เหลือชำระเงิน 16,640 บาท)

***หลักสูตรนี้สามารถจัดอบรม Inhouse Training ได้ ***

การเป็นนักขายที่ดี ขายเก่งจะต้องมีทักษะในงานขายอย่างเป็นระบบ ซึ่งนั่นเอง จะทำให้ท่านเป็นบุคลากรที่ทีมขายต้องการ โดยการจะเป็นพนักงานขายที่ดีได้นั้น พนักงานขายต้องรู้จักการเข้าใจและเข้าถึงวิธีการขาย ตลอดจนมองโอกาสการขายให้เป็นด้วย

หลักสูตรนี้หมาะสมกับ

 • บุคคลทั่วไป
 • พนักงานขายใหม่
 • พนักงานขายที่มีประสบการณ์การขายไม่เกิน 2 ปี

หัวข้ออบรมสัมมนา

Session 1 : นักขายกับการเตรียมตัวก่อนขาย

 1. กิจกรรมระดมความคิด นักขายที่ดีต้องเป็นอย่างไร
 2. ทัศนคติที่ดีในงานขาย
 3. จรรยาบรรณที่ดีของนักขาย
 4. บทบาทหน้าที่เชิงรุกของพนักงานขาย
 5. การศึกษาข้อมูลลูกค้าก่อนการขาย
 6. การวางแผนการขายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
 7. กิจกรรม การวางแผนการขายสินค้าที่ดี

Session 2 : การเข้าใจตลาดและการเข้าใจลูกค้า

 1. สภาพตลาดขาขึ้นขาลงนักขายต้องเตรียมตัวอย่างไร
 2. การปรับแนวทางการขายเพื่อลดความเสี่ยงด้านการขาย
 3. ทำไมนักขายจึงมองลูกค้าเป็นผู้มีปัญหา
 4. วิธีการวิเคราะห์ลูกค้าก่อนการขาย
 5. จิตวิทยาการมองลูกค้าเพื่อเข้าถึงลูกค้าอย่างมีศิลปะ
 6. กิจกรรมบทบาทสมมติ นักขายกับการใช้จิตวิทยา

Session 3 : การนำเสนอขายเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจ

 1. สิ่งที่นักขายต้องวิเคราะห์จากลูกค้า
 2. นำเสนอคุณสมบัติ (Feature) ให้น่าสนใจ
 3. นำเสนอคุณประโยชน์ (Benefit) ให้โดนใจ
 4. กิจกรรมบทบาทสมมติ การนำเสนอขายสินค้า
 5. 8 สิ่งที่ต้องนำเสนอเพิ่มเติมเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจ
 6. วิธีการตอบข้อโต้แย้งอย่างมืออาชีพ
 7. ปิดการขายอย่างไรให้ได้ยอดขาย

Session 4 : ติดตามลูกค้าอย่างไรจนได้ลูกค้า

 1. เทคนิคการเจรจาต่อรองที่ดี
 2. กิจกรรมบทบาทสมมติ การเจรจาต่อรองลูกค้า
 3. การติดตามลูกค้าที่ดีต้องเป็นอย่างไร
 4. ช่วงเวลาที่ควรติดตามลูกค้า
 5. เทคนิคการติดตามลูกค้าและการนัดหมายลูกค้า
 6. กิจกรรมบทบาทสมมติ สนทนาอย่างไรลูกค้าชอบ
 7. คำพูดที่ดีในการสนทนากับลูกค้า
 8. Tips การปิดการขายที่ดีทางโทรศัพท์

สรุปและตอบข้อซักถาม

วิทยากร อาจารย์ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล

 • ประสบการณ์บรรยายด้านการขายมานานกว่า 20 ปี กว่า 1,000 บริษัท
 • บริษัทที่เคยไปบรรยาย เช่น บริษัท CP , SCG , กระทิงแดง , TOA , Nippon paint , DKSH , Unilerver , CDG , จันวาณิชย์ , 3com , Jaspal และอื่นๆ 

Bamboo Training Co.,Ltd.

Be Success Be Potential

สนใจอบรม Inhouse , Public Training

ติดต่อ 063-8982289 , 086-6556640

Email : info@bambootraining.com

ค่าอบรมสัมมนา :
16000 .- บาท/ท่าน

เหมาะสำหรับ : Staff

สถานที่อบรม : ณ โรงแรมไอบิส ถ.สุขุมวิท ซอย 4 กทม.

จำนวนผู้เข้าร่วม :
ต้องการคิด VAT 7% :
ต้องการหัก ณ ที่จ่าย 3% :
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด :

ติดต่อบริษัท