การบริการเชิงรุก เพื่อสร้างความประทับใจลูกค้า รุ่นที่ 8 – Bamboo Training

การบริการเชิงรุก เพื่อสร้างความประทับใจลูกค้า รุ่นที่ 8

IN HOUSE TRAINING
PUBLIC TRAINING COURSE

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

อบรมวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562

ณ โรงแรม Ibis ถ.สุขุมวิท ซอย 4 กทม.

ค่าสัมมนาท่านละ 4,200 บาท

(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เหลือยอดชำระ 4,326 บาท)

***หลักสูตรนี้สามารถจัดอบรม Inhouse Training ได้***

การบริการเป็นสิ่งที่องค์กรและพนักงานไม่ควรจะมองข้าม แต่วิธีการบริการที่ดีต้องเป็นการบริการที่ทำให้ลูกค้าประทับใจให้มากที่สุด และยังต้องเป็นการบริการที่ทำให้ลูกค้าจดจำจนทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการใหม่ 

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

 • Customer Service

หัวข้ออบรมสัมมนา

เวลา 09.00 - 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1

Session 1 : พฤติกรรมที่ดีของนักบริการ

 1. พฤติกรรมนักบริการแบบไหนลูกค้าเอือมระอา
 2. พฤติกรรมลูกค้าที่นักบริการต้องเข้าใจ
 3. กิจกรรม Workshop นักบริการกับการเข้าใจมุมมองงานบริการ
 4. Service Process 

เวลา 10.30 - 10.45 น. พักเบรคชากาแฟ

เวลา 10.45 - 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2

Session 2 : ขั้นตอนการบริการเพื่อสร้างความประทับใจลูกค้า

 1. การยกระดับการบริการ
 2. ขั้นตอนสำคัญของการบริการ
 3. Personality for Customer Sevice 
 4. มารยาทที่ดีในงานบริการ
 5. เข้าถึงปัญหาความต้องการจากลูกค้าได้อย่างไร

เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 - 14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3

Session 3 : นักบริการกับการสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า

 1. ปัญหาการบริการที่นักบริการพบบ่อยๆ
 2. วิธีการนำเสนอการบริการเพื่อช่วยเหลือลูกค้า
 3. กิจกรรมบทบาทสมมติ การสร้างความมั่นใจในการบริการ
 4. การสื่อสารที่ดีของนักบริการ
 5. วิธีการประสานงานในงานบริการอย่างมืออาชีพ

เวลา 14.30 - 14.45 น. พักเบรคชากาแฟ

เวลา 14.45 - 16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงสุดท้าย

Session 4 : เทคนิคการรับมือลูกค้าโกรธ

 1. นักบริการเข้าใจลูกค้าจริงหรือไม่
 2. การร้องเรียนแบบระบบเปิดและระบบปิด
 3. การวิเคราะห์ระดับอารมณ์ลูกค้าเพื่อการบริการ
 4. กิจกรรม การวิเคราะห์คำพูดและระดับอารมณ์ลูกค้า
 5. การป้องกันข้อร้องเรียนซ้ำซ้อน
 6. หัวใจสำคัญการช่วยเหลือลูกค้าแบบเร่งด่วน

เวลา 16.00 น. จบการสัมมนาและมอบวุฒิบัตร

วิทยากร :  อาจารย์ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล

 • วิทยากรอบรมด้านการบริการและเป็นที่ปรึกษาด้านการบริการมานานกว่า 17 ปี
 • ประสบการณ์เป็นวิทยากร เช่น true , dtac , รพ.พญาไท , รร.ดุสิตธานี , ธ.กรุงศรีอยุธยา , อมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์ , สุกี้เอ็มเค และอื่นๆ

Bamboo Training Co.,Ltd.

Be Success Be Potential

สนใจอบรม Inhouse , Public Training ติดต่อ 086-338-6881, 081-3986888

 

 

ค่าอบรมสัมมนา :
4200 .- บาท/ท่าน

เหมาะสำหรับ : Manager
Staff

สถานที่อบรม : ณ โรงแรมไอบิส ถ.สุขุมวิท ซอย 4 กทม.

จำนวนผู้เข้าร่วม :
ต้องการคิด VAT 7% :
ต้องการหัก ณ ที่จ่าย 3% :
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด :

ติดต่อบริษัท