Sales Skills : In-House  (หลักสูตรด้านการขาย)

SA2002 การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารที่ดีของพนักงานขาย
TELE1006 (หลักสูตรแนะนำ) เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ เพื่อพิชิตและปิดการขายแบบเพิ่มยอดขาย
SAPC1008 (หลักสูตรใหม่แนะนำ) เทคนิคการนำเสนอขาย เพื่อปิดการขายภายใน 15 นาที (การขายขณะออกบูธขายสินค้า)
SA1048 (หลักสูตรใหม่แนะนำ) กลยุทธ์การขาย สำหรับการขายแบบ B2B
SA1099 (หลักสูตรใหม่แนะนำ) นักขายยุคใหม่กับการทำ CRM & CEM เพื่อเพิ่มยอดขาย
SAM4001 การบริหารจัดการทีมขายอย่างเป็นระบบ รุ่นที่ 8 (Management of Sales Team Effectively)
PC5001 บุคลิกภาพสำหรับพนักงานขายหน้าร้าน (Personality for PC & BA)
SA9909 ก้าวสู่การเป็นนักขายอย่างมืออาชีพ (Professional Selling Skills)
PC5001 Professional PC & BA เทคนิคการเพิ่มยอดขายหน้าร้าน สำหรับพนักงานขายหน้าร้าน
SA1007 Sale Negotiation Techniques กลเม็ดเทคนิคเจรจาต่อรองในงานขาย
SA1010 พนักงานขายกับเทคนิคการติดตามและรักษาลูกค้าเก่าอย่างมีประสิทธิภาพ
SA1011 ขจัด! ข้อโต้แย้งลูกค้าเพื่อปิดการขาย
SA1016 กลยุทธ์การขายสินค้าระดับพรีเมี่ยม
SA1001 Professional Selling Skills Project โครงการก้าวสู่การเป็นนักขายอย่างมืออาชีพ (4 วัน)
SA1002 นักขายกับกลเม็ดขั้นสูงกับการติดตามลูกค้าและการปิดการขาย
SA1004 กลเม็ดเทคนิคการขายสินค้าราคาสูง
SA1003 นักขายกับการวางแผนการติดตามและการนัดหมายลูกค้าอย่างเป็นระบบ
PC5012 Empower fire sale skills for PC&BA ปลุกพลัง! พนักงานขายหน้าร้านให้ฮึกเหิมในการขาย

      Service Skills : In-House  (หลักสูตรด้านการบริการ)

PC5001 บุคลิกภาพสำหรับพนักงานขายหน้าร้าน (Personality for PC & BA)
SE2017 มาตรฐานการบริการเพื่อการส่งมอบบ้านและคอนโดที่ดี สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
SE2016 สุดยอดคุณภาพทีมบริการหลังการขาย (Effectiveness for After Sale Service Team)
SE2014 Customer Complain Management เทคนิคการจัดการลูกค้าที่มีอารมณ์โกรธ
SE2015 ศิลปะการตอบข้อโต้แย้งและการลดข้อถกเถียงด้านการบริการกับลูกค้า
SE2018 พัฒนาคุณภาพและทักษะการให้บริการของทีมช่าง
SE2019 คุณภาพการบริการที่ดีของทีมช่างติดตั้ง รุ่นที่ 8
SE9906 The Best Service mind for Customers เทคนิคเอาชนะใจลูกค้าด้วยงานบริการที่ดีเลิศ รุ่นที่ 16
SE9907 Improve service to customers การใส่ใจและมอบการบริการที่ดีเพื่อลูกค้า รุ่นที่ 8

  😀 ➡ Public Training Year Plan 2019 click to see the detail

    Sales Skills : Public  (หลักสูตรด้านการขาย)

SA1469 17 ก.ค. 62 นักขายกับการวางแผนการติดตามและนัดหมายลูกค้าอย่างเป็นระบบ
SA1099 23 ก.ค. 62 (หลักสูตรแนะนำ) นักขายยุคใหม่กับการทำ CRM & CEM เพื่อเพิ่มยอดขาย
SA1002 25 ก.ค. 62 กลยุทธ์การสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าเก่าให้คงอยู่ในฐานข้อมูล
SA1006 30 ก.ค. 62 ทักษะการติดตามลูกค้า เพื่อหวังผลการปิดการขายอย่างมืออาชีพ
SA1001 31 ก.ค. 62 (หลักสูตร Best Seller) Professional Selling Skills ก้าวสู่การเป็นนักขายอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 30
Sales909 เริ่ม 2 ส.ค. 62 (อบรม 7 ครั้งต่อเนื่อง) โครงการปั้นนักขายให้เป็นนักขายมือโปร (The Best Sales Master)
PC5011 07 ส.ค. 62 Professional PC & BA เทคนิคการเพิ่มยอดขายหน้าร้าน สำหรับพนักงานขายหน้าร้าน
SA2002 14 ส.ค. 62 การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารที่ดีของพนักงานขาย
SA1068 15 ส.ค. 62 Sales Engineer กับการพิชิตการขายและชนะใจลูกค้า
SA1118 20 ส.ค. 62 พูดและนำเสนอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า
PC5012 21 ส.ค. 62 Empower fire sale skills for PC&BA ปลุกพลัง! พนักงานขายหน้าร้านให้ฮึกเหิมในการขาย
SAPC1008 22 ส.ค. 62 (หลักสูตรใหม่แนะนำ) เทคนิคการนำเสนอขาย เพื่อปิดการขายภายใน 15 นาที (การขายขณะออกบูธขายสินค้า)
TELE1006 23 ส.ค. 62 (หลักสูตรแนะนำ) เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ เพื่อพิชิตและปิดการขายแบบเพิ่มยอดขาย
SA1019 27 ส.ค. 62 เติมฝัน เติมพลัง เติมหัวใจนักขายให้สู้ในงานขาย
SA1048 28 ส.ค. 62 (หลักสูตรใหม่แนะนำ) กลยุทธ์การขาย สำหรับการขายแบบ B2B
SA1018 04 ก.ย. 62 (หลักสูตรแนะนำ)พนักงานขายบ้านและขายคอนโดสไตล์การขายแบบที่ปรึกษา
SA1010 24 ก.ย. 62 ขจัด! ข้อโต้แย้งลูกค้าเพื่อปิดการขาย
SA1004 11 ก.ย. 62 นักขายกับทักษะการขายกลุ่มสินค้าระดับพรีเมี่ยม
SAM4001 25 ก.ย. 62 การบริหารจัดการทีมขายอย่างเป็นระบบ รุ่นที่ 8 (Management of Sales Team Effectively)
SA1028 27 ก.ย. 62 เทคนิคพิชิตยอดขายด้วยหัวใจนักขายเชิงรุก
SA1005 30 ก.ย. 62 ทักษะการขายสินค้าราคาแพงให้ได้ยอดขายทะลุเป้า
SA1007 02 ต.ค. 62 เทคนิคการเพิ่มยอดขายสินค้าเมื่อสภาวะการณ์ตลาดไม่ดี
SA1009 25 ต.ค. 62 การโน้มน้าวและการขจัดคำปฏิเสธลูกค้าเพื่อปิดการขาย
SA1008 29 ต.ค. 62 Sale Negotiation Techniques ต่อรองอย่างไรให้ขายได้

    Service Skills : Public  (หลักสูตรด้านการบริการ)

SE9905 18 ก.ค. 62 (หลักสูตร Best Seller) คุณภาพการบริการชั้นเลิศของทีมช่างบริการ
SE9906 24 ก.ค. 62

การบริการเชิงรุก เพื่อสร้างความประทับใจลูกค้า รุ่นที่ 8

SE2019 06 ส.ค. 62 Key Success for Call Center หัวใจความสำเร็จการเป็น Call Center มืออาชีพ
SE2014 08 ส.ค. 62 เทคนิคการรับมือข้อร้องเรียนจากลูกค้า Customer Complain Management
SE9907 15 ส.ค. 62 การบริการที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจลูกค้า (Improve Service to Customers)
SE2015 29 ส.ค. 62 ทักษะการสือสารเพื่อลดข้อร้องเรียนจากลูกค้า
SE2018 03 ก.ย. 62 (หลักสูตรแนะนำ) ช่างบริการกับหัวใจนักบริการมืออาชีพ
SP4024 10 ก.ย. 62 Coaching for Call Center Team การควบคุมทีม Call Center อย่างมีประสิทธิภาพ
SE2016 19 ก.ย. 62 สุดยอดคุณภาพทีมบริการหลังการขาย (Effectiveness for After Sale Service Team)
SE2017 28 ก.ย. 62 มาตรฐานการบริการเพื่อการส่งมอบบ้านและคอนโดที่ดี สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

     Special Bamboo

SP3108 ปลุกพลังกาย ปลุกพลังความคิด (Change Your's Mindset)
SP3107 สร้างความสุข สร้างความสัมพันธ์ในองค์กร Human Relationship in Organize
SP3106 Presentation Techniques for Business เทคนิคการนำเสนอเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 6
SP3105 เทคนิคการสื่อสารประสานงานอย่างสร้างสรรค์ในการทำงาน
SP3104 Presentation Technique for High Performance เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ
SP3101 เทคนิคการบริหารจัดการความเครียด เพื่อความสุขในการทำงาน
SA1028 นักขายสายพันธุ์ใหม่ ยุค 4.0
SEM6001 Coaching for Call Center Team การควบคุมทีม Call Center อย่างมีประสิทธิภาพ
SP3103 22 ก.ค. 62 การพัฒนาประสิทธิภาพของ Sale Support Team
PCM5001 PC Supervisor หัวหน้าทีมขาย PC กับการบริหารทีมขายอย่างเหนือชั้น
SEC1001 02 ก.ค. 62 เลขานุการยุคใหม่ เข้าใจนาย เข้าใจงาน

NEW & EVENTS

Bamboo Training   Sale & Service Academy       “ยกหน้าที่แก้ไขปัญหาบุคลากรให้เราดูแล”
        เราคือผู้เชี่ยวชาญ(Expert) ในการจัดอบรมสัมมนาพัฒนาทักษะด้านการขาย (Sale Skills) ทักษะด้านการบริการ (Service Skills) ทักษะด้านการเป็นผู้จัดการทีมขาย (Sale Manager) และ ทักษะด้านการบริหารจัดการทีมขาย (Sale Team Management) เพราะ ทักษะ (Skill) คือ หัวใจสำคัญของการยกระดับศักยภาพของตัวบุคคล เราจึงเห็นว่า หากตัวบุคคลนั้นได้รับการพัฒนาศักยภาพให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ย่อมจะนำมาซึ่งความสำเร็จของการทำงานและการพัฒนาทีมงานและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทางสถาบันมีการให้บริการทั้งการจัดอบรมแบบ Inhouse Training และ Public Training ทั้งนี้ได้ยึดหลักแนวคิดการอบรมแบบ Learning by Doing Learning by Sharing
ด้วยประสบการณ์ของทางสถาบันที่ให้บริการมานานกว่า 10 ปี ลูกค้าทุกรายต่างชื่นชมสถาบัน Bamboo Training ว่ามีจุดเด่นที่ชัดเจน คือ
คุณภาพเป็นเลิศ (Quality is Excellent) 4 ข้อดังนี้

Training Couses ด้านหลักสูตรการอบรม ด้านเนื้อหา (Content) มีความเข้มข้น ตรงประเด็น ทันสมัยและตอบโจทย์กับแต่ละธุรกิจ ซึ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะและเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบัน Bamboo Training เท่านั้น
Trainer Experience วิทยากรมืออาชีพและมีประสบการณ์ตรง ถ่ายทอดอย่างเข้าใจง่าย ได้สาระ ตรงประเด็นและรูปแบบการอบรม เน้นเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้มีส่วนร่วมกับการอบรม เช่น Workshop , Role Play หรือ Case Study สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานได้จริง
Training for Up Skills เน้นพัฒนาทักษะ (Skill) ของผู้เข้าอบรมเป็นสำคัญ ให้องค์ความรู้ใหม่ๆ (Knowledge) และมอบวิธีการใหม่ๆ (Know How) เพื่อให้มีแนวความคิดใหม่ (Change your mind) และเติมเต็มอรรถรสการอบรมด้วยการประเมิน (Evaluation) พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร เพื่อจะได้เข้าถึงและเจาะประเด็นต่างๆที่เป็นจุดเด่นและจุดอ่อนที่ผู้เข้าอบรมสามารถนำกลับไปพัฒนาทักษะตนเองได้
Customization  นำประเด็นปัญหาและความต้องการของลูกค้ามาทำการออกแบบหลักสูตรการอบรม โดยวิทยากรมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบหลักสูตรการขายและการบริการจากทีมงานของเรา เพื่อมุ่งให้การอบรมมีความชัดเจนและตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

เพื่อความเชื่อมั่น ทางบริษัทฯ จึงยึดมั่นดำเนินการของบริษัท ตามหลักการ “CDTF
ซึ่งประกอบด้วย
♣ Customer Need 
การอบรมต้องอยู่บนพื้นฐานความต้องการของลูกค้า

♣ Design course based on target group
เนื้อหาหลักสูตรที่เสนออยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นจริงและตรงกับผู้เข้าอบรม

♣ Training by Professional
การอบรม เราเน้นที่วิทยากรที่มีประสบการณ์และมีเทคนิคการถ่ายทอดที่ไม่เหมือนใคร กิจกรรมตรงประเด็น และที่สำคัญวิทยากรทำการบ้านแบบลงพื้นที่เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจาก สิ่งที่รับมาจริงๆ

♣ Follow up Training
เรายังมีการติดตามหลังการอบรมให้กับบริษัทที่ต้องการให้เราวิเคราะห์พนักงาน เพื่อนำปัญหามาต่อยอดในการพัฒนาพนักงานต่อไป